Arkeologi 616

Samlinger knyttet til Arkeologi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0048
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0195
 • ubb-ms-0205
 • ubb-ms-0209
 • ubb-ms-0233
 • ubb-ms-0241
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0330
 • ubb-ms-0372
 • ubb-ms-0383
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0386
 • ubb-ms-0422
 • ubb-ms-0489
 • ubb-ms-0519
 • ubb-ms-0600

J. Neumann: Opuscula.

Kirkeskikker, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Topografi, Kirker, Religion, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Neumanns manuskripter, Reiser i utlandet vedk., Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”, Kirkeruin

All’ inclita soavia potente e valorosa nazione danese le sequenti inscrizioni greche e latine trascritte da’ marmi sepolcrali; e da semplici pietre disotterrati e scoverte in Velia in provincia di Salerno nel regno di Napoli in Marzo dell’ anno 1828. Tiberio Testa dilucidatore

Arkeologi, Poesi, Religion, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Italien vedk., Retsprotokoller, Romerske indskrifter, Antikken, Indskrifter fra Salerno, Sonetter, Gravminner, Velia, Italiensk manuskript, Gravstein, Greske bystater, Kolonier, Latin

Lisch

Extract af Jahrbücher für Wisssenschaftliche Kritik, März 1837, (Nr. 49, 50 og 51).

1800-tallet, Arkeologi, Tyskland, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Antikvariske optegnelser og arkeologi

[W. F. K. Christie manuskript]

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Diplomer, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Monumenter, prospekter, (avrids), Antikvariske optegnelser og arkeologi, Levninger av oldtidsminder i søndre Bergenhus, opsamlet i 1824, Ökonomiske noticer av Christie

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Kulturhistorie, Arkeologi, Brev, Historie, Kirker, Religion, Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Folkloristiske optegnelser, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Personalhistorie (optegnelser), Absolution

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Juridisk litteratur, Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Dikt, Lover, Poesi, Kirker, Religion, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse dokumenter vedrørende Bergens museum]

Arkeologi, Brev, Antikvariske tegninger, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Oldsak.katalog i Berg. Museum, Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab)

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Juridisk litteratur, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Poesi, Topografi, Kirker, Religion, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

[Forskjellige dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie og I. C. Dahl]

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Kirker, Religion, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Slidre kirke, Bergens byes vaaben. Humoristisk tegning av professor J. C. Dahl, Solvorn, Glasmalerier, Tegninger, humoristisk, av Bergens bysegl av professor Dahl

W. F. K. Christie: Antegnelser - væsentlig Antikvariske.

Arkeologi, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Bergens museum vedk.

Schive

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 23: Houg-fundne Oldsager

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden, 1840-årene

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 24: [To tegninger]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 25: [To tegninger]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 26

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 27

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 28: Fund paa Fane paa Præstegard

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 29

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 30

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 31: [Noen ordforklaringer]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 32: [Den Norske Kongerække]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 33: [Noen ordforklaringer]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 34: [Noen ordforklaringer]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 35

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 36: [Navnliste fra Bergen Kalveskinn]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 37

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 38

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 39: [Omtale av ring funnet i kapell i Søvde, Luster]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 40a

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 40b

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 41

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 42: [Liste over tyske antikvariske selskaper]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 43

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 44: [Gjenstandsbeskrivelser]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 45

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Jacob Neumann

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 46

1832-03-05

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 47

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 48: [Runealfabet]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 49

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Magne Mundahl

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 50: [Arkeologiske funn]

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 51

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 52

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

G.M. Skodvin

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 54

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 55

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 56

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 57

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 58

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

P. F. Suhm

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 59

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 60

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 61

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden