Osebergfunnet 6


Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1928.

1928-07-07

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Universitetet i Oslo, Osebergfunnet

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1926.

1926-03-19

Brev, Arkeologi, Bergen museum, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Universitetet i Oslo, Utgraving, Osebergfunnet

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1918.

1918-12-19

Brev, Arkeologi, Vikingtiden, Osebergfunnet

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-03-14

Brev, Arkeologi, Vikingtiden, Osebergfunnet

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-05-10

Brev, Arkeologi, Vikingtiden, Osebergfunnet

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1930.

1930-09-29

Brev, Arkeologi, Vikingtiden, Osebergfunnet