Osebergfunnet 6


Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1928.

1928-07-07

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo, Osebergfunnet

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1926.

1926-03-19

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Tegninger, Universitetet i Oslo, Utgraving, Osebergfunnet

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1918.

1918-12-19

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Osebergfunnet

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-03-14

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Osebergfunnet

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-05-10

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Osebergfunnet

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1930.

1930-09-29

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Osebergfunnet