Juridisk litteratur 29

Samlinger knyttet til Juridisk litteratur

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0010-16
 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0051
 • ubb-ms-0055
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0081
 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0096
 • ubb-ms-0119
 • ubb-ms-0124
 • ubb-ms-0131
 • ubb-ms-0142
 • ubb-ms-0156
 • ubb-ms-0163
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0175
 • ubb-ms-0176
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0182
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0243
 • ubb-ms-0248
 • ubb-ms-0249
 • ubb-ms-0250
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0253
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0259
 • ubb-ms-0260
 • ubb-ms-0266
 • ubb-ms-0267
 • ubb-ms-0273
 • ubb-ms-0274
 • ubb-ms-0389
 • ubb-ms-0427
 • ubb-ms-0489
 • ubb-ms-0500
 • ubb-ms-0501
 • ubb-ms-0502
 • ubb-ms-0564
 • ubb-ms-0571
 • ubb-ms-0572
 • ubb-ms-0579
 • ubb-ms-0581
 • ubb-ms-0769
 • ubb-ms-0777-B
 • ubb-ms-0777-C
 • ubb-ms-0777-D

Quaderno de Las Cartas de Necocorrecciones de Registros que vienen a este Tribunal de otras Inqq. y empieza en 10 de henero de 1722

Juridisk litteratur, Brev, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Inkvisisjonen, Spansk brevsamling vedk., inkvisitionen i Spanien og Portugal, Katolske kirke, Spania, Inkvisitionstribunalet i Barcelona, brever til, Brevsamling paa spansk vedk. inkvisitionen i Spanien og Portugal 1722, Portugal

Innbundet i samme bok. avskriftene: "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt" og "Tordt Degens Forklaring offuer den Judske Lough..."

Juridisk litteratur, Lover, Danmark vedk., Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”

Gulathingsloven

Juridisk litteratur, Lover, Rettshistorie, Gulatingsloven

Norgis Loug. (Gulatingsloven)

Juridisk litteratur, Lover, Gulatingsloven, Beregning av landskylden 1628-29, Norges laug 1572 samt rettsbøter til 1598

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Juridisk litteratur, Norge, Bergen, Kulturhistorie, Brev, Historie, 1700-tallet, Bondeoppstand, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Hordaland, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Kong Waldemar II’s danske lov

Juridisk litteratur, Danmark, Lover, 1200-tallet, Danmark vedk., Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov

En richtig Fortegnelse paa di meiste Machtpaaliggende puncter och postere udi Norgis Low effter alphabet med henviisning i huad Balch og Capitell wdi Lowen, Mand dennem udi en Hast kand finde

Juridisk litteratur, Lover, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Rettshistorie, Forordn. om ”unødige klager” av 2/1 1649, Skydsferdsforordning av 24/12 1648, Landsskylden, dens beregning m. m., Sakregister til ”Norgis Low” (1650)

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Juridisk litteratur, Kulturhistorie, Brev, Privilegier, Bergenske laugs-arkiver, Tegninger (og illustrationer), Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

Claus Winter Hjelm

Lector Hjelms Dictat til Naturretten

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger

Naturretten. Av docent F. Stang 1830.

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger

Naturretten. Av docent F. Stang 1830.

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger

Anmærkninger til Processen. 2 den Del. Av prof. Lange.

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger

Den romerske Ret. I

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger, Romerretten

Den romerske Ret. II

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger, Romerretten

Den romerske Ret.III

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger, Romerretten

Retsphilophsi

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger, Rettsfilosofi

Juridisk Haandregister. I

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.II

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.III

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.IV

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger, Juridisk haandregister

Juridisk Haandregister.V

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger, Juridisk haandregister

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Juridisk litteratur, Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Dikt, Lover, Poesi, Kirker, Religion, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Juridisk litteratur, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Poesi, Topografi, Kirker, Religion, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

Dasz naber Buch im löblichen Schwentzgarten. 1598 - 1838. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.) Maschopibog

Juridisk litteratur, Handel, Kulturhistorie, Norge, 1700-tallet, Lover, Danmark-Norge, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Trelast, Dansk lovgivning vedk., Jernverk, Kakkelovn, Enhjørningsgaarden paa Tyskebryggen, Svensgaarden paa Tyskebryggen

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Juridisk litteratur, Kulturhistorie, Lover, Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Juridisk litteratur, Zoologi, Arkeologi, Brev, Historie, Topografi, Kirker, Religion, Diplomer, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Klostre vedk, Sprogstudier, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Guldfund i Raade, Indsættelse paa tugthuset 1775, Navne (bemerkninger om) i det norske sprog, Byzantisk maleri i B. M., Sødyr, ved Norges kyster, Ordsprog, Guldfund paa Eeg, Runealfabet vedk., Stiftelser i Bergen, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Legater i Bergen 1816, Museum i Bergen (Hensigtsmæssigheten av oprettelse der). Av W. F. K. Christie, Tyveri og tyve, Redskaper til at slukke ildebrand m. m., Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Claus Winter Hjelm

Lector Hjelms Dictat til Naturretten.

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger

Claus Winter Hjelm

Lector Hjelms Dictat til Naturretten.

1800-tallet, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Juridisk litteratur, Norge, Forelesninger