Samlinger knyttet til Ullensvang

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0614
 • ubb-ms-0777-A
 • ubb-ms-0777-B
 • ubb-ms-0777-C
 • ubb-ms-0777-D
 • ubb-ms-0777-E
 • ubb-ms-0777-K
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0777-M
 • ubb-ms-0777-N
 • ubb-ms-0777-o

Catharine Hermine Kølle

'Ullensvangs Præstegaard'

Prospekter, Akvarell, Prestegårder, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000448

W. Koren

Brev fra W. Koren til W. F. K. Christie.

1842-03-08

1800-tallet, Bergen, Historie

Brev ubb-ms-0222-06

Catharine Hermine Kølle

'Helleland'

Sorenskrivergården Helleland på Lofthus i Hardanger.

Prospekter, Akvarell, Malerkunst, Sorenskriver

Maleri ubm-bf-diby-000452

Catharine Hermine Kølle

'Hesthammer'

Hesthamar, sorenskrivergård i Ullensvang. Signatur: C.K.

Prospekter, Akvarell, Malerkunst, Sorenskriver

Maleri ubm-bf-diby-000447

Catharine Hermine Kølle

'Ullensvang'

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000450

W. Koren

Brev fra W. Koren til W. F. K. Christie.

1842-02-02

1800-tallet, Bergen, Historie

Brev ubb-ms-0222-07