Diplom datert 1365, 15. mai. Uten sted

1365-05-15

Tre menn kunngjør, at Torbjørn Halsteinssøn og Kvik Ketilssøn solgte til Steinar Nikulassøn et spand og tre månedsmatsbol i gården Haugen i Jonedals sogn, Hardanger.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0043