Språkforskning 59

Samlinger knyttet til Språkforskning

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0068
  • ubb-ms-0071
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0179
  • ubb-ms-0180
  • ubb-ms-0207
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0524

Wilhelm Frimann Koren Christie

Underretninger om det af mig paabegyndte Norske Lexicon, skrevet i Martii 1827

Språkhistorie, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Prøver af et norsk Dialect Lexicon, i sær i Bergenhuusiske Dialecter

Språkhistorie, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle bergenhusiske Ord, samlede paa en Reise til Voss 1824

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle bergenhusiske Ord, samlede paa en Reise til Voss 1824

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle bergenhusiske Ord, samlede paa en Reise til Voss 1824

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle bergenhusiske Ord, samlede paa en Reise til Voss 1824

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle bergenhusiske Ord, samlede paa en Reise til Voss 1824

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle bergenhusiske Ord, samlede paa en Reise til Voss 1824

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle bergenhusiske Ord, samlede paa en Reise til Voss 1824

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Nogle Ord i det norske, forklarede, og sammenlignede med fremede Ord og gamle Islandske.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Alfabetisk Ordfortegnelse.

Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

Alfabetisk Register.

Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

En del i Sogn brugelige Ord opsamlede i Aaret 1827.

Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

Ligheder mellem norske Folke-Ord og engelske.

Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Ordliste]

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Ordliste]

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Ordliste]

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Avskrifter ang. bruk av enkelte ord]

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Ordliste]

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Brev til W.F.K. Christie datert 12. februar 1826, skrevet av C. Garmann i Bolstadøyri..

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

Ordliste skrevet av Christie på baksiden av brev til Christie fra Ole Tveter.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

Opsamlede Paa en Rejse til Fjeldtvedt i Sept. 1846.

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

Tvedt som Gaardsnavn eller en Del av Same

Stedsnavn, Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Gårdsnavn

Forsøg til en liten forklaring over en Innt Provinsialismer i det Hardangerske Sprog.

Stedsnavn, Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Gårdsnavn

Wilhelm Frimann Koren Christie

Norske Ord optegnede paa en Reise 1847.

Ordbok, Dialekt, Språkforskning

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Ord som representerer dyrelyder]

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon

Wilhelm Frimann Koren Christie

Lappiske Ord, maaske Stam-Ord til norske

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon, Samisk språk

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Ordliste]

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon, Samisk språk

Wilhelm Frimann Koren Christie

Mange Islandske Ord udstame fra Lappiske

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon, Samisk språk

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Ordliste]

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon, Samisk språk

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Ordliste]

Språkhistorie, Ordbok, Dialekt, Språkforskning, Leksikon, Samisk språk