Kirkehistorie 60

Samlinger knyttet til Kirkehistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0034
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0099
 • ubb-ms-0151
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0206
 • ubb-ms-0216
 • ubb-ms-0223
 • ubb-ms-0224
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0273
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0411
 • ubb-ms-0494
 • ubb-ms-0495

Avskrift av diplom datert 1331, 13. april. Oslo

1331-04-13

Testament, Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Kirkehistorie

Diplom datert 1332, 12. mars. Frogn (Follo, Akershus).

1332-03-12

Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Kirkehistorie, Gjeld

Diplom datert 1424, 8 april, Stavanger

1424-04-08

Middelalderen, Skatt, Diplomer, Kirkehistorie, Biskop, 1400-tallet

Diplom datert 1442, 9. juli. Oslo

1442-07-09

Middelalderen, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Trondhjem domkirke

Avskrift av diplom datert 1455, 2. juli. Elfsborg (Gøteborg)

1455-07-02

Middelalderen, Prester, Skatt, Diplomer, Konger, Kirkehistorie, 1400-tallet

Diplom datert 1463, 8. oktober. Bergen

1463-10-08

Middelalderen, Prester, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Eiendomsrett

Avskrift av diplom datert 1466, 3. oktober. Holla (Telemark)

1466-10-03

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Biskop, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1474, 1. februar. Hovedøya (Oslo)

1474-02-01

Nonne, Middelalderen, Skatt, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Munk

Avskrift av diplom datert 1482, 30. desember. Torsnes (Jondal, Hordaland)

1482-12-30

Middelalderen, Diplomer, Kirkehistorie, Avlat, Biskop, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1504, 26. februar. Bergen

1504-02-26

Middelalderen, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv, Kirkehistorie, Rettsvesen

Avskrift av diplom datert 1504, 15. september. Bergen

1504-09-15

Middelalderen, Rettssak, Odelsrett, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv, Kirkehistorie

Avskrift av diplom datert 1507, 13. september. Bergen

1507-09-13

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Jordegods, Eiendomstransaksjon

Avskrift av diplom datert 1514, 25. juli. Oslo

1514-07-25

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Trondhjem domkirke

Avskrift av diplom datert 1525, 9. mars. Trondhjem

1525-03-09

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Biskop

Avskrift av diplom datert 1531, 11. april. Austråt (Ørlandet, Sør Trøndelag)

1531-04-11

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Jordegods, Prestegårder, Gjeld, Pantebrev

Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen

1544-01-25

Kirke, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

Avskrift av diplom datert 1552, 23. februar. Rollag (Buskerud)

1552-02-23

Prester, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Religionshistorie

Relation anlangende Findlapperne

Illustrasjoner, illustrationer, Religion, Samer, Historie, Folkloristikk, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Avgudsdyrkelse, Missionærvirke, Historisk-antikvariske skrifter

Hieronimus Pergamentcodex. "Ieronymi commentariorum super Mathæum liber".

Illustrasjoner, illustrationer, Religion, Pergamentscodex, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Italia

Quaderno de Las Cartas de Necocorrecciones de Registros que vienen a este Tribunal de otras Inqq. y empieza en 10 de henero de 1722

Brev, Religion, Katolsk kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Juridisk litteratur, Inkvisisjonen, Inkvisjonen i Spania og Portugal, Spania, Inkvisitionstribunalet i Barcelona, brever til, Brevsamling, Portugal

Christian Magnus Falsen

Moses eller Hebræerne til deres Tilbagekomst til Canaan

1800-tallet, Religion, Historie, Bibelen, Det Gamle Testamentet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religionshistorie, Moses eller Hebræerne, en historisk skisse, av C. M. Falsen, Moses, Bibelhistorie, Exodus

Søren Christensen

Religiøse Excerpter af Severinus Christierni Norwegus, Bergensis

Religion, Bibelen, Det Gamle Testamentet, Det Nye Testamentet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religionshistorie, Utdrag, Bibelhistorie

Graduale paa papir fra protestantisk tid (1500-tallet)

Sang, Religion, Musikk, Dikt, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Sang, kirkelig, Koralbokallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Danmark, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prester, Danmark-Norge, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Dødsdom, Enevoldstiden, Klage til kongen, Nidvise

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Poesi, Kirkehistorie, Genealogi

Biskopperne Eiler Hagerup og Peder Herslebs Breve ang. Formulam Absolutionis.

1733-08-15

1700-tallet, Brev, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, ”Formulam Absolutionis” ang.

Biskop Eiler Hagerup's Betænkning om Ritualets Forbedring m. m.

1700-tallet, Religion, Konfirmasjon, Konfirmation, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Ritualets forbedring m. m. (betænkn.)

Eilert Hagerup's Forsvar-Skriftt for den Danske Evangeliske Kirche-Rituals forskriftt om den loulige skrifttemaal og Afløsning.

1700-tallet, Skriftemål, Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Forsvarsskrift ang. kirkeritualet

Biskop Peter Herslebs Prædiken for Kong Christian Vite i Christiania 7/6 1733.

1700-tallet, Danmark, Religion, Preken, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Taler og foredrag

Lector Thomas von Westens Brev, dat. Hammerfest 30/7 1716 til Missions Collegium i Kiøbenhavn, ang. hans første Arbeide ved Missionen og dens værende Tilstand.

1716-07-30

1700-tallet, Brev, Danmark, Religion, Samer, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Missionærvirke, Misjonsarbeid, Misjon

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

1700-tallet, Danmark, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Liktaler, Likvers, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Platevers o. l.

Thomas von Westens Opmuntringsbrev til sine Tilhørere i Wædøe Præstegield.

1716-07-20

1700-tallet, Brev, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Oppmuntringsbrev

Klage til Kongen over Presterne i Norge 1742.

1743-03-16

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Prester, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Klage til kongen, Klage til kongen over presterne i Norge 1742

Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Prester, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, 1400-tallet, Prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Tale, Prester, Skole, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Fordømmelse, Visitasreise

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prosa, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Forlik, Kirkehistorie, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Magnus Berg (Den berømmelige Konstner) hans Erklæring om Alterens Sacramente.

1700-tallet, Religion, Klage, Kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Magnus Bergs erklæring om alterens sakramente

Biskop Dr. Wandals Brev til Clericiet om et Honorario til Griffenfeld for hans Bewaagenhed mod Geistligheden o. s. v.

1671-02-03

Brev, Religion, 1600-tallet, Kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Biskop, Losje, Frimureri

Reenbergiana.

Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Reenbergiana

Chronologia Danica sive Annotata ad. I. Svaningii Chronologiam Danicam. (1569 - 1728)

Danmark, Historie, Kirkehistorie, Utdrag

Avskrift av: Casus Ministerialis Vedøenses og Dronning Lovises brev til de nordmørske og søndmørske præster

Brev, Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie

Elenchus Librorum Qvorundam Antiqvissimorum, Qvos tam Primo, ex Offician præcipu Holana, qvam Dein Skalholtina, Duobus proxime Præcedentibus, impressos indagavi Seculis. (1540 - 1703).

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Bokhistorie, Island, Kirkehistorie, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bokfortegnelse

Akerøens Prester i 16-tallet.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Kirkehistorie, Genealogi, Prestehistorie, Akerøens prester

Extract af Visitaz-Protocol for Biskopperne Paul Martin Ostrup (død 1619) og Mathias Jensen Medelfart over Skaane, Halland, Bleking og Bordingholm (fra 1617 til 1636).

Danmark, Religion, Sverige, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Utdrag, Visitatsprotokoll, Bordingholm

Ortus et occasus rerum Nidrosiensium cum singularissimis casibus etaccidentibus ab anno 1670 ad 1707. (Av Melchior Augustinusen, Sogneprest til Meldalen).

Religion, Historie, Kirkehistorie, Dagbok, Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab)

Wilhelm Frimann Koren Christie

Excerpt-Bog indeholdende Alphabeter, Abbreviaturer, Calendere, Festdage etc., samlet 1825-1838

1800-tallet, Kalender, Norge, Historie, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Skrifttegn, Festdager, Heraldikk, Abbreviatur

Minde-Tale over Provst Claus Frimann, holden i Davigens Kirke af Sognepræst Magelsen, Aar 1829.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Avis, Liktaler, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Taler og foredrag, Minde-tale over provst Claus Frimann

Lovsamling. Væsentlig vedk. ægteskabssaker i Norge.

Brev, Religion, Lovgivning, Kirkehistorie, Utdrag, Juridisk litteratur, Norske ”Christen Rett”, Ekteskapslovgivning, Lovsamling, væsentlig vedk. egteskapssaker i Norge, fra ca. 1600

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, 1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Norge, Teologi, 1600-tallet, Kirkehistorie, Utdrag, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagbok, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Brev, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Folkloristikk, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøde, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution