Biskop 11


Diplom datert 1352, 30. juni. Bergen

1352-06-30

Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Avlat, Biskop

Diplom datert 1424, 8 april, Stavanger

1424-04-08

Middelalderen, Skatt, Diplomer, Kirkehistorie, Biskop, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1466, 3. oktober. Holla (Telemark)

1466-10-03

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Biskop, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1482, 30. desember. Torsnes (Jondal, Hordaland)

1482-12-30

Middelalderen, Diplomer, Kirkehistorie, Avlat, Biskop, 1400-tallet

Avskrift av et diplom som inneholder vidisse datert 1486, 18. oktober. Bergen.

1486-10-18

Bergen, Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Biskop, 1400-tallet, Lagmenn, Bergens borgere

Avskrift av diplom datert 1497, (4. mars) 17. april

1497-04-17

Middelalderen, Eiendom, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Diplomer, Arv, Biskop, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1525, 9. mars. Trondhjem

1525-03-09

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Biskop

Diplom datert 1537, uten dag. Stavanger

Middelalderen, Odelsrett, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Biskop

Biskop Dr. Wandals Brev til Clericiet om et Honorario til Griffenfeld for hans Bewaagenhed mod Geistligheden o. s. v.

1671-02-03

Brev, Religion, 1600-tallet, Kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Biskop, Losje, Frimureri

Ukjent

Efterretning om Nytten og Bruget av denne Biskop Essenz

Medisin, Vin, Biskop, Avisutklipp

Peder Hersleb; Eiler Hagerup d.æ.

Biskop Hagerups Brev til Biskop Hersleb om privat. Absolution, samt dennes Gjensvar

1700-tallet, Norge, Biskop, Absolusjon