Biskoper 9


Diplom datert 1424, 8 april, Stavanger

1424-04-08

Skatt, Diplomer, Middelalderen, Kirkehistorie, Biskoper, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1466, 3. oktober. Holla (Telemark)

1466-10-03

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Biskoper, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1482, 30. desember. Torsnes (Jondal, Hordaland)

1482-12-30

Diplomer, Middelalderen, Kirkehistorie, Avlat, Biskoper, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1497, (4. mars) 17. april

1497-04-17

Kunngjøring, Diplomer, Middelalderen, Eiendomsforhold, Arv, Eiendom, Biskoper, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1525, 9. mars. Trondhjem

1525-03-09

1500-tallet, Diplomer, Middelalderen, Kirkehistorie, Biskoper

Diplom datert 1537, uten dag. Stavanger

1500-tallet, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Biskoper, Odelsrett

Biskop Dr. Wandals Brev til Clericiet om et Honorario til Griffenfeld for hans Bewaagenhed mod Geistligheden o. s. v.

1671-02-03

Brev, 1600-tallet, Kirker, Religion, Kirkehistorie, Biskoper, Religiøse skrifter m.m., Losje, Frimurere vedk.

Ukjent

Efterretning om Nytten og Bruget av denne Biskop Essenz

Medisin, Vin, Biskoper, Avisutklipp

Eiler Hagerup d.æ.; Peder Hersleb

Biskop Hagerups Brev til Biskop Hersleb om privat. Absolution, samt dennes Gjensvar

Norge, 1700-tallet, Biskoper, Absolusjon