Prester 13


Kaare Støylen

Claus Frimanns preken ved biskop Pavels visitas i Davik, 9de august 1820

Preken, Prester, Teologi

Diplom datert 1433, 1. november, Kinsarvik (Hordaland)

1433-11-01

Jordbruk, Middelalderen, Prester, Rettssak, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1400-tallet

Diplom datert 1451, 6. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1451-03-06

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Prester, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1455, 2. juli. Elfsborg (Gøteborg)

1455-07-02

Middelalderen, Prester, Skatt, Diplomer, Konger, Kirkehistorie, 1400-tallet

Diplom datert 1463, 8. oktober. Bergen

1463-10-08

Middelalderen, Prester, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Eiendomsrett

Diplom datert 1482, 22. mars. Vik (Fjellberg, Hordaland)

1482-03-22

Jordbruk, Middelalderen, Prester, Rettssak, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, 1400-tallet

Avskrift av diplom datert 1552, 23. februar. Rollag (Buskerud)

1552-02-23

Prester, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Religionshistorie

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Danmark, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prester, Danmark-Norge, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Dødsdom, Enevoldstiden, Klage til kongen, Nidvise

Klage til Kongen over Presterne i Norge 1742.

1743-03-16

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Prester, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Klage til kongen, Klage til kongen over presterne i Norge 1742

Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Prester, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, 1400-tallet, Prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Tale, Prester, Skole, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Fordømmelse, Visitasreise

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Bidrag til Borgunds ældre Historie. Heri oplysninger om prester, fogder og sorenskrivere.

1800-tallet, Historie, Prester, Personalhistorie (optegnelser), Antikvariske opptegnelser, Fogder, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie, Sorenskrivere

Uddrag af Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger ang. Ordinationer til Præster m.m.

1700-tallet, Bergen, Prester, Teologi, Ordinasjoner