Katolsk prest 6


Sophus Tromholt

Den Katholske Præstegaard i Alten

UNESCO, Stakittgjerde, Prestegård, Katolsk prest

Atelier KK

[Begravelse]

Begravelse, Kiste, Gravplass, Krigskirkegård, Katolsk prest

Atelier KK

[Begravelse]

Begravelse, Kiste, Gravplass, Krigskirkegård, Katolsk prest

Christian Bøbak

[Gruppebilde av elever og lærere ved St. Pauls skole, Bergen]

Nonne, Elev, Klassebilde, Klasse, Katolsk prest, Barneskole

Sophus Tromholt

Den Katholske Præstegaard i Alten

UNESCO, Stakittgjerde, Prestegård, Katolsk prest

Marcus Selmer

Johan D. Paul Stub

Prestekjole, Katolsk prest