Prekener 36

Samlinger knyttet til Prekener

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0695
  • ubb-ms-0811-B-3
  • ubb-ms-0811-F-9
  • ubb-ms-0845-a
  • ubb-ms-1598

Johan Nordahl Brun

Biskop Bruns Afskeeds-Tale i Korskirken 7de Søndag efter Trinitatis 1804

1800-tallet, Prekener, Avskjedstale

Kaare Støylen

Claus Frimanns preken ved biskop Pavels visitas i Davik, 9de august 1820

Prekener, Prester, Teologi

Johan Nordahl Brun

Eedens Helligdom : en Faste-Prædiken i Anledning af Math. 27 Cap. 25. : holden i Korskirken

1700-tallet, Prekener, Kristendom, Faste, Religion

Hans Jacob Grøgaard; Christopher Dahl

Tre Prædikener, nemlig: Afskedsprædikener i Vestremolands og Høvaag Kirker, og Tiltrædelsesprædiken i Bergens Nykirke

1800-tallet, Prekener, Kristendom

Hans Mossin

Prædiken, holden udi Dom-Kirken paa første Mandag i Faste

1700-tallet, Prekener

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Lover, Bergen, Privilegier, Prekener, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Hanseatene, Hansatiden, Testamenter, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1761-12-11

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Jacques Saurin; Ulrich Frederik Cortin; William Sherlock

Tvende Prædikener, Den første om Almisser

1700-tallet, Prekener, Kristendom, Almisse

Johan Nordahl Brun

Afskeds Prædiken til Bynæssets Menigheder holden i Steene-Kirke den 12te Junij 1774 over Luc. XIV. Cap. 23. Vers

1700-tallet, Prekener, Kristendom, Tale

Johan Nordahl Brun

Frimodighed : en Tale holden den 15de Trinitatis i Korskirken

1800-tallet, Prekener