Preken 63

Samlinger knyttet til Preken

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0130
  • ubb-ms-0185
  • ubb-ms-0695
  • ubb-ms-0811-B-3
  • ubb-ms-0811-F-9
  • ubb-ms-0845-a
  • ubb-ms-1598

Johan Nordahl Brun

Biskop Bruns Afskeeds-Tale i Korskirken 7de Søndag efter Trinitatis 1804

1800-tallet, Preken, Avskjedstale

Hans Jacob Grøgaard

Prædiken i Anledning af Christiansborg Slots ulykkelige Ildebrand den 26de Febr. 1794 : holden i Falnæs Kirke paa Palme-Søndag s. A

1700-tallet, København, Preken, Brann, Christiansborg Slot

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Kaare Støylen

Claus Frimanns preken ved biskop Pavels visitas i Davik, 9de august 1820

Preken, Prester, Teologi

Knud Geelmuyden Fleischer

Christelig Deeltagelse i lidende Brødres Nød : forestillet i en Prædiken tredie Søndag efter hellig 3 Konger i Domkirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale

Johan Nordahl Brun

Eedens Helligdom : en Faste-Prædiken i Anledning af Math. 27 Cap. 25. : holden i Korskirken

1700-tallet, Religion, Kristendom, Preken, Faste

Christopher Dahl; Hans Jacob Grøgaard

Tre Prædikener, nemlig: Afskedsprædikener i Vestremolands og Høvaag Kirker, og Tiltrædelsesprædiken i Bergens Nykirke

1800-tallet, Kristendom, Preken

Johan Nordahl Brun; R. Dahls Efterleverske

Anhang til Biskop Bruns Aargang af hellige Taler

1800-tallet, Kristendom, Preken

Johan Nordahl Brun

Den 18de September 1814, festligholdt i Bergens Korskirke, ved J. N. Brun, saaledes som følger

1800-tallet, Preken, Krig, Christian Frederik ( konge av Norge 1786-1848)

Johan Nordahl Brun

Den Lyd, som forsamler Mængden : Innledning af Apostlernes Gjerningers 2. Cap. 6. V. : en Tale i Bergens Domkirke ....

1800-tallet, Bibelen, Preken, Christian Frederik ( konge av Norge 1786-1848)

Hans Mossin

Prædiken, holden udi Dom-Kirken paa første Mandag i Faste

1700-tallet, Preken

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Testament, Lovgivning, Bergen, Preken, Handel, Privilegier, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Tyske kontor i Bergen, Handelshistorie, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Biskop Peter Herslebs Prædiken for Kong Christian Vite i Christiania 7/6 1733.

1700-tallet, Danmark, Religion, Preken, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Taler og foredrag

Niels Jenssøn Winding

Prædikener i tiden 1/1 1729 - 29/5 1729.

Preken

Niels Jenssøn Winding

Prædikener i tiden april 1730 - 3/9 1730.

Preken

Niels Jenssøn Winding

Prædikener i tiden 10/9 1730 - 2/2 1731.

Preken

Niels Jenssøn Winding

Prædikener i tiden 3/6 1731 - 21/10 1731.

Preken

Niels Jenssøn Winding

Prædikener i tiden 11/5 1738 - 29/7 1753.

Preken

Niels Jenssøn Winding

Prædikener i tiden 2/11 1740 - 15/3 1744.

Preken

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1761-12-11

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

1700-tallet, Brev, Historie, Preken, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Jacques Saurin; Ulrich Frederik Cortin; William Sherlock

Tvende Prædikener, Den første om Almisser

1700-tallet, Kristendom, Preken, Almisse