Relation anlangende Findlapperne 2


Paa det løse papirbinds indvendige side staar trykt: Bergis Norvegorum die 28 januarii M.D.C.C.LXXVIII. (1778) Erasmus Finde Co.(rtin), Seminarii Lector etc -. Fol. 22 beskrevne blader. H.

1700-tallet, Religion, Norge, Samer, Misjonær, Misjonærvirksomhet

Manuskript ubb-ms-0022-a

Avskrift med 2 tegninger av en runebom. Skrevet i sidstehalvdel av 17-tallet. 4to. 63 beskrevne blader. B

1700-tallet, Religion, Norge, Samer, Misjonær, Misjonærvirksomhet

Manuskript ubb-ms-0022-b