Religiøse skrifter 34

Samlinger knyttet til Religiøse skrifter

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0046
 • ubb-ms-0047
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0074
 • ubb-ms-0130
 • ubb-ms-0133
 • ubb-ms-0149
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0216
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0244
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0268
 • ubb-ms-0331
 • ubb-ms-0333
 • ubb-ms-0355
 • ubb-ms-0357
 • ubb-ms-0361
 • ubb-ms-0387
 • ubb-ms-0393
 • ubb-ms-0410
 • ubb-ms-0411
 • ubb-ms-0484
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0491
 • ubb-ms-0494
 • ubb-ms-0495
 • ubb-ms-0506
 • ubb-ms-0542
 • ubb-ms-0570
 • ubb-ms-0583
 • ubb-ms-0585
 • ubb-ms-0746
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0790-A-15
 • ubb-ms-0811-F-10
 • ubb-ms-0811-F-5
 • ubb-ms-0811-F-7
 • ubb-ms-0811-F-8
 • ubb-ms-0811-F-9
 • ubb-ms-0811-G-11
 • ubb-ms-0811-G-12
 • ubb-ms-0811-G-13
 • ubb-ms-0811-G-14
 • ubb-ms-0811-G-15
 • ubb-ms-0811-G-16
 • ubb-ms-0811-G-17
 • ubb-ms-0811-G-18
 • ubb-ms-0811-G-19
 • ubb-ms-0811-G-20
 • ubb-ms-0811-G-21
 • ubb-ms-0811-G-22
 • ubb-ms-0811-G-23
 • ubb-ms-0811-G-24
 • ubb-ms-0811-G-25
 • ubb-ms-0811-G-26
 • ubb-ms-0811-G-27
 • ubb-ms-0811-G-28
 • ubb-ms-0811-G-29
 • ubb-ms-0811-G-30
 • ubb-ms-0811-G-8
 • ubb-ms-0896

Relation anlangende Findlapperne

Illustrasjoner, illustrationer, Religion, Samer, Historie, Folkloristikk, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Avgudsdyrkelse, Missionærvirke, Historisk-antikvariske skrifter

Hieronimus Pergamentcodex. "Ieronymi commentariorum super Mathæum liber".

Illustrasjoner, illustrationer, Religion, Pergamentscodex, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Italia

Quaderno de Las Cartas de Necocorrecciones de Registros que vienen a este Tribunal de otras Inqq. y empieza en 10 de henero de 1722

Brev, Religion, Katolsk kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Juridisk litteratur, Inkvisisjonen, Inkvisjonen i Spania og Portugal, Spania, Inkvisitionstribunalet i Barcelona, brever til, Brevsamling, Portugal

Christian Magnus Falsen

Moses eller Hebræerne til deres Tilbagekomst til Canaan

1800-tallet, Religion, Historie, Bibelen, Det Gamle Testamentet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religionshistorie, Moses eller Hebræerne, en historisk skisse, av C. M. Falsen, Moses, Bibelhistorie, Exodus

Søren Christensen

Religiøse Excerpter af Severinus Christierni Norwegus, Bergensis

Religion, Bibelen, Det Gamle Testamentet, Det Nye Testamentet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religionshistorie, Utdrag, Bibelhistorie

Andreas Christie

En bok inneholdende : I. Om ”Verdens Forvandlinger” og andre religiøse betragtninger. II. Beretning om hvallfangsten i Sartors skibrede. III. Kort underretning for folk paa landet, sær for bønder, angaaende sundheden

1774-01-01

Zoologi, Medisin, Religion, Hvalfangst, Fiske, Sykdom, Folkeopplysning, Landhusholdning, Helse, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Bonde, Skrifter av blandet indhold, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Graduale paa papir fra protestantisk tid (1500-tallet)

Sang, Religion, Musikk, Dikt, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Sang, kirkelig, Koralbokallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Danmark, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prester, Danmark-Norge, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Dødsdom, Enevoldstiden, Klage til kongen, Nidvise

Biskopperne Eiler Hagerup og Peder Herslebs Breve ang. Formulam Absolutionis.

1733-08-15

1700-tallet, Brev, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, ”Formulam Absolutionis” ang.

Biskop Eiler Hagerup's Betænkning om Ritualets Forbedring m. m.

1700-tallet, Religion, Konfirmasjon, Konfirmation, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Ritualets forbedring m. m. (betænkn.)

Eilert Hagerup's Forsvar-Skriftt for den Danske Evangeliske Kirche-Rituals forskriftt om den loulige skrifttemaal og Afløsning.

1700-tallet, Skriftemål, Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Forsvarsskrift ang. kirkeritualet

Biskop Peter Herslebs Prædiken for Kong Christian Vite i Christiania 7/6 1733.

1700-tallet, Danmark, Religion, Preken, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Taler og foredrag

Lector Thomas von Westens Brev, dat. Hammerfest 30/7 1716 til Missions Collegium i Kiøbenhavn, ang. hans første Arbeide ved Missionen og dens værende Tilstand.

1716-07-30

1700-tallet, Brev, Danmark, Religion, Samer, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Missionærvirke, Misjonsarbeid, Misjon

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

1700-tallet, Danmark, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Liktaler, Likvers, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Platevers o. l.

Thomas von Westens Opmuntringsbrev til sine Tilhørere i Wædøe Præstegield.

1716-07-20

1700-tallet, Brev, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Oppmuntringsbrev

Klage til Kongen over Presterne i Norge 1742.

1743-03-16

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Prester, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Klage til kongen, Klage til kongen over presterne i Norge 1742

Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Prester, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, 1400-tallet, Prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Tale, Prester, Skole, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Fordømmelse, Visitasreise

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prosa, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Forlik, Kirkehistorie, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Magnus Berg (Den berømmelige Konstner) hans Erklæring om Alterens Sacramente.

1700-tallet, Religion, Klage, Kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Magnus Bergs erklæring om alterens sakramente

Biskop Dr. Wandals Brev til Clericiet om et Honorario til Griffenfeld for hans Bewaagenhed mod Geistligheden o. s. v.

1671-02-03

Brev, Religion, 1600-tallet, Kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Biskop, Losje, Frimureri

Reenbergiana.

Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Reenbergiana

Avskrift av: Casus Ministerialis Vedøenses og Dronning Lovises brev til de nordmørske og søndmørske præster

Brev, Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie

Enfoldige Sange over adskillige dyrebare Skriftens Sprog og gudelige Materier componerede af Peter Nicolai Elholm.

Religion, Dikt, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Eksamenstestimonier, Romerretten

Bønnebog (ca. 1600).

Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Bønnebok

Extract af Visitaz-Protocol for Biskopperne Paul Martin Ostrup (død 1619) og Mathias Jensen Medelfart over Skaane, Halland, Bleking og Bordingholm (fra 1617 til 1636).

Danmark, Religion, Sverige, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Utdrag, Visitatsprotokoll, Bordingholm

Manuskript fra Grinderslev Kloster

Danmark, Medisin, Kulturhistorie, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Skifte, Skrifter av blandet indhold, Skiftebrev (akter m. m.), Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Minde-Tale over Provst Claus Frimann, holden i Davigens Kirke af Sognepræst Magelsen, Aar 1829.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Avis, Liktaler, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Taler og foredrag, Minde-tale over provst Claus Frimann

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Bønnebok

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Sang, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Religion, Musikk, Historie, Dikt, Poesi, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania, Epilog av Pavels 1814, Dagbok, Kantate over Claus Fasting

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Brev, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Folkloristikk, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøde, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

Tidebok på pergament skrevet på latin i Frankrike, dat. 1470-1480.

Sang, Religion, Musikk, Middelalderen, Frankrike, Teologi, Liturgi, Bønn, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Sang, kirkelig, Bønnebok, Fransk, 1470-årene, 1480-årene

Johan Cord Harmens Storjohann

Dorothea Engelbretsdatter

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Forfattere, Dikter, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m.