Samlinger knyttet til Nordland

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0026
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0254
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0315
 • ubb-ms-0382
 • ubb-ms-0470
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0515
 • ubb-ms-0666

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 3Die 1828

Med fortale.

1800-tallet, Fugler, Helgelands fugles beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-q

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 2De 1828

Med fortale.

1800-tallet, Fugler, Helgelands fugles beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-p

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 2de Del

Med fortale.

Fisk, 1800-tallet, Helgelands fiskes beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-n

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Tilæg til Optegnelsen om Drikkehornet fra Hamarøe]

1800-tallet, Bergen, Arkeologi, Historie, Bergen museum, Runer, Vikingtiden

Manuskript ubb-ms-0262-f-02

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 3

4°. 119 beskrevne blader, 62 plancher. B.

1800-tallet, Botanikk, Planter, Helgelands flora, Blomster

Manuskript ubb-ms-0315-g

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 1ste Del 1828

Med fortale.

1800-tallet, Fugler, Helgelands fugles beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-o

Relation anlangende Findlappernis, saavel i Nordlandene og Findmarken, som udi Nummedahlen, Snaasen og Selboe, deris Af-Guderier og Sathans dyrckelser, som af Guds Naade, ved Lector udi Trundhiem Herr Thomas von Westen, og de af Hannem beskikkede Missionarier … er udforskede.

Avskrift med 2 tegninger av en runebom. Skrevet i sidstehalvdel av 17-tallet. 4to. 63 beskrevne blader. B

1700-tallet, Religion, Norge, Samer, Misjonær, Misjonærvirksomhet

Manuskript ubb-ms-0022-b

Relation anlangende Findlappernis, saavel i Nordlandene og Findmarken, som udi Nummedahlen, Snaasen og Selboe, deris Af-Guderier og Sathans dyrckelser, som af Guds Naade, ved Lector udi Trundhiem Herr Thomas von Westen, og de av Hannem beskikkede missionarier … ere udforskede.

1778

Paa det løse papirbinds indvendige side staar trykt: Bergis Norvegorum die 28 januarii M.D.C.C.LXXVIII. (1778) Erasmus Finde Co.(rtin), Seminarii Lector etc -. Fol. 22 beskrevne blader. H.

1700-tallet, Religion, Norge, Samer, Misjonær, Misjonærvirksomhet

Manuskript ubb-ms-0022-a

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 2

Med fortale. 4°. 185 blader, hvorav 69 plancher. B.

1800-tallet, Botanikk, Planter, Helgelands flora, Blomster

Manuskript ubb-ms-0315-f

Iver Ancher Heltzen

Førsøg til Helgelands Flora efter Rafn’s, Funkes, Hornemans, Strøms og Bomares Værker, del 4

Med fortale. 4°. 82 beskrevne blader, 84 plancher. B.

1800-tallet, Botanikk, Planter, Helgelands flora, Blomster

Manuskript ubb-ms-0315-h

Iver Ancher Heltzen

Practisk Anvendelse af Helgelands Flora

Indeholder et alfabetisk ordnet register over anvendelsen (særlig til medicinsk bruk) av de planter m. m., der nævnes i Helgelands flora (315 e – h).

1800-tallet, Botanikk, Medisin, Planter, Helgelands flora, Blomster

Manuskript ubb-ms-0315-l

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 1de Del

Med fortale.

Fisk, 1800-tallet, Helgelands fiskes beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-m

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til systematisk, medicinsk og økonomisk Beskrivelse over nogle Helgelands Planter, samlede og udarbeidet efter ældre og nyere Skribentere ved Iver Ancher Heltzen, Sognepræst til Ranen.1ste del.

Fortalen dat. Hemnæs 20/10 1829. Hensigten med den var bl. a.: ”at give Nordlændingen en Bog i Hænde, der kunde veilede ham til at samle et Forraad af Huusmidler for at anvende i paakommende Tilfælder ...

1800-tallet, Botanikk, Planter, Helgelands flora, Blomster

Manuskript ubb-ms-0315-j

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Patte-Dyrs Beskrivelse efter Kielsens Orden, Fleischers, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 1833 – 34.

1800-tallet, Pattedyr, Helgelands pattedyrs beskrivelse

Manuskript ubb-ms-0315-r

Iver Ancher Heltzen

Nomenclator til Helgelands Flora, Mammalia, Ornithologie, Amphibier og Icthyologie.

4°. 153 beskrevne blader. H.

Fisk, 1800-tallet, Ornitologi, Botanikk, Planter, Amfibier, Helgelands flora, Blomster

Manuskript ubb-ms-0315-i