Illustrasjoner 67

Samlinger knyttet til Illustrasjoner

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0036
 • ubb-ms-0048
 • ubb-ms-0149
 • ubb-ms-0162
 • ubb-ms-0166
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0195
 • ubb-ms-0202
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0209
 • ubb-ms-0228
 • ubb-ms-0230
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0238
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0274
 • ubb-ms-0298
 • ubb-ms-0303
 • ubb-ms-0305
 • ubb-ms-0308
 • ubb-ms-0309
 • ubb-ms-0310
 • ubb-ms-0311
 • ubb-ms-0312
 • ubb-ms-0313
 • ubb-ms-0314
 • ubb-ms-0315
 • ubb-ms-0325
 • ubb-ms-0330
 • ubb-ms-0383
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0386
 • ubb-ms-0404
 • ubb-ms-0422
 • ubb-ms-0436
 • ubb-ms-0437
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0467
 • ubb-ms-0477
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0510
 • ubb-ms-0511
 • ubb-ms-0518
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0539
 • ubb-ms-0644
 • ubb-ms-0712
 • ubb-ms-0734
 • ubb-ms-0735
 • ubb-ms-0790-B-10

Arthur Rackham; Arthur Quiller-Couch

Arthur Rackham's book of pictures ; with an introduction by Arthur Quiller- Couch

Illustrasjoner, illustrationer, Bokhistorie, Bokillustrasjon, England, Barnelitteratur

Atelier KK

[Nossen møbler]

Kvinne, Tegning, Mann, Illustrasjoner, illustrationer, Reklame, Møbelforretning

Journal og Beskrivelse over Hans Kongl. Mayest: Kong Christian den VI til Dannemarck og Norge etc. etc. og Dronning Sophia Magdalena med Frue Moder Margrevinde Sophia Christiana deres foretagende Reise til Kongeriget Norge Ao. 1733.

Danmark, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Topografi, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Dagbok, Journal over Christian VI reise i Noreg 1733

Relation anlangende Findlapperne

Illustrasjoner, illustrationer, Religion, Samer, Historie, Folkloristikk, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Avgudsdyrkelse, Missionærvirke, Historisk-antikvariske skrifter

Hieronimus Pergamentcodex. "Ieronymi commentariorum super Mathæum liber".

Illustrasjoner, illustrationer, Religion, Pergamentscodex, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Italia

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Reise, Sverige, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Dannelsesreise, Italia, Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Afhandling om Brygden og Brygdefangsten.

Brev, Bergen, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Fiske, Handel, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bergens stift, Brygdefangst

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Brev, Arkiv, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Sjøfart, Bergenske laugs-arkiver, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Privilegier, Juridisk litteratur, Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen

[W. F. K. Christie manuskript]

Brev, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Historie, Manuskript, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Monumenter, prospekter, (avrids), Antikvariske optegnelser og arkeologi, Levninger av oldtidsminder i søndre Bergenhus, opsamlet i 1824, Økonomi

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Brev, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Folkloristikk, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøde, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

[Diverse dokumenter vedrørende Bergens museum]

Brev, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Bergens museum, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Antikvariske tegninger, Historisk-antikvariske skrifter, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Oldsak.katalog i Berg. Museum, Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab)

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Danmark, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

[Forskjellige dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie og I. C. Dahl]

Brev, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Glassmaleri, Slidre kirke, Bergens byes vaaben. Humoristisk tegning av professor J. C. Dahl, Solvorn, Tegninger, humoristisk, av Bergens bysegl av professor Dahl

[Diverse dokument om zoologi og geografi]

Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Manuskript, Sjødyr, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Avleiringer, Register til biskop Neumanns bemærkninger paa hans visitas-reiser i Bergen stift 1823 – 1825, Delta, Hæving av land over havflaten, Elvedelta

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 2: [Hval-Aat]

1800-tallet, Zoologi, Marinbiologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 42: [Belemnit]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Paleontologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 50

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 55: [Hva er Aarsag til, at Elve og Bække, som løbe igjennom jævne Flader, almindeligen gaae i Slangebøjninger?]

1800-tallet, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 26

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 28

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 53

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 88: [Fangst paa Askevold i August 1845.]

1845

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 100: [Rød Søe-Igel]

1800-tallet, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 128: [Hvalartet Fisk]

1800-tallet, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 141

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Notater paa en Tour til Søndfjord Sommeren 1842 - 1

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Notater paa en Tour til Søndfjord Sommeren 1842 - 2

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Naturhistorie, Norge

[W. F. K. Christie: diverse dokumenter]

Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Bergens museum, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 70: [Guldring, funden paa Gaarden Stegen i Salten.]

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 84

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 88: [Fund paa Thuenæs]

1849-03-10

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 97

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum, Runeskrift, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 101: [Runemynt i Bergens Museum]

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum, Runeskrift, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 135

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum, Runeskrift, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 154: [Tourneer eller Carroussel-Ring]

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Tegning av en bautasten

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

En Noticebok væsentlig indeholdende antikvariske Optegnelser fra Reiser med Tegninger for W. F. K. Christie.

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

En Noticebok væsentlig indeholdende antikvariske Optegnelser fra Reiser med Tegninger for W. F. K. Christie. [Løse ark]

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Brev, Brannslukning, Bergen, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Kloster, Stiftelse, Tyveri, Topografi, Kirke, Sjødyr, Runealfabet, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Diplomer, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Språkforskning, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Gullfunn, Indsættelse paa tugthuset 1775, Byzantisk maleri i B. M., Ordsprog, Legat, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Tyv, Navneskikk, Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Brever og Optegnelser av historisk antikvarisk Indhold. 01

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Historie, Bergen museum

Balke

Brever og Optegnelser av historisk antikvarisk Indhold. 07

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Historie, Bergen museum

Fr. Schubeler

Brever og Optegnelser av historisk antikvarisk Indhold. 12

1836-10-16

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Helleristninger, Historie, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Skal af Lima excavata fra Bergen Stift.

Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Pleuronectes megastoma. Norsk: Glasflyndre. Fanget ved Bergen i Januar 1844.

Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Pleuronectes megastoma. Norsk: Glasflyndre. Fanget ved Bergen i Januar 1844.

Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Asteria, funden ved Askevold 19. August 1843.

Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Sjøstjerne]

Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Scorpaena dactyloptera.

Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Sternoptyx olfersii.

Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum