[W. F. K. Christie manuskript] 5


97 nr. av historisk-antikvarisk indhold - med register. (I denne pakke ligger ...

Samling ubb-ms-0187-a

24 nr med register.

Samling ubb-ms-0187-b

Et hefte med tekst og tegninger. – 26 beskrevne blader.

1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie, Bergens Museum, Innsamlet antikvarisk materiale, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Manuskript ubb-ms-0187-c

Et efter med 12 tegninger og nogen løse blader, deriblandt et brev fra ...

Samling ubb-ms-0187-d

Et hefte med 11 tegninger samt 2 beskrevne blader og nogen bilag. (7)

Samling ubb-ms-0187-e