W. F. K. Christie: Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, son jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1824 - 25. 4

Et efter med 12 tegninger og nogen løse blader, deriblandt et brev fra oberstløitnant Holck.


Wilhelm Frimann Koren Christie

Et hefte med 12 tegninger og nogen løse blader, deriblandt et brev fra oberstløitnant Holck.

1800-tallet, Prospekt, Norge, Blandet innhold, Historie, Bergens Museum, Innsamlet antikvarisk materiale, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Manuskript ubb-ms-0187-d-1

Wilhelm Frimann Koren Christie

Et hefte med 12 tegninger og nogen løse blader, deriblandt et brev fra oberstløitnant Holck.

1800-tallet, Prospekt, Norge, Blandet innhold, Historie, Bergens Museum, Innsamlet antikvarisk materiale, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Manuskript ubb-ms-0187-d-2

Wilhelm Frimann Koren Christie

Et hefte med 12 tegninger og nogen løse blader, deriblandt et brev fra oberstløitnant Holck.

1800-tallet, Prospekt, Norge, Blandet innhold, Historie, Bergens Museum, Innsamlet antikvarisk materiale, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Manuskript ubb-ms-0187-d-3

Wilhelm Frimann Koren Christie

Et hefte med 12 tegninger og nogen løse blader, deriblandt et brev fra oberstløitnant Holck.

1800-tallet, Prospekt, Norge, Blandet innhold, Historie, Bergens Museum, Innsamlet antikvarisk materiale, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Manuskript ubb-ms-0187-d-4