Wilhelm Frimann Koren Christie


Wilhelm Frimann Koren Christie er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0033
 • ubb-ms-0048
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0068
 • ubb-ms-0166
 • ubb-ms-0173
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0175
 • ubb-ms-0179
 • ubb-ms-0180
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0195
 • ubb-ms-0196
 • ubb-ms-0204
 • ubb-ms-0207
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0209
 • ubb-ms-0224
 • ubb-ms-0233
 • ubb-ms-0239
 • ubb-ms-0241
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0285
 • ubb-ms-0315
 • ubb-ms-0383
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0422
 • ubb-ms-0433
 • ubb-ms-0481
 • ubb-ms-0489
 • ubb-ms-0503
 • ubb-ms-0507
 • ubb-ms-0524
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0538
 • ubb-ms-0599
 • ubb-ms-0614
 • ubb-ms-0654
 • ubb-ms-0666
 • ubb-ms-0670
 • ubb-ms-0700
 • ubb-ms-0749
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0790
 • ubb-ms-0813
 • ubb-ms-0816
 • ubb-ms-0869
 • ubb-ms-0874
 • ubb-ms-0876
 • ubb-ms-0877
 • ubb-ms-1023
 • ubb-ms-1032
 • ubb-ms-1059
 • ubb-ms-1111
 • ubb-ms-1367
 • ubb-ms-1368
 • ubb-ms-1460
 • ubb-ms-1502
 • ubb-ms-1550
 • ubb-ms-1683
 • ubb-ms-1734
 • ubb-ms-2031


Relaterte samlinger

[W. F. K. Christie manuskript]

Samling ubb-ms-0187

W. F. K. Christie: Antegnelser - væsentlig Antikvariske.

Bestaar av antegnelser, indretninger og noticer av antikvarisk indhold, alt nedskrevet paa løse blader. (Gammelt ...

Samling ubb-ms-0199

W. F. K. Christie: Gives der endnu Spoer af, at der i Oldtiden har boet Lapper (:Finlapper) i Norges vestlige Fjeldegne?

En samling løse blader med optegnelser, flere brever fra W. Koren i Ullensvang, samt et ...

Samling ubb-ms-0222

Materialier til Urda

Samling ubb-ms-0262

Efterladte Optegnelser av W. F. K. Christie.

Indeholder optegnelser paa løse blader om diverse, som: "Fangst af Grindehval i Bergen Stift. - ...

Samling ubb-ms-0394

Brev fra Præsident W. F. K. Christie, dat. Bergen 17/2 1815, til hans Forældre Postmester i Christiansund Johan Koren Christie og Anna Thue Brodtkorb.

Omhandler begivenheterne i 1814. Vedlagt statsraad Treschows tale da Stortingets guldpokal blev overrakt Christie.

Samling ubb-ms-0431

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

A. Quodlibet og stiftamtmann W. F. K. Cristie vedk. B. Diverse manuskripter. C. Brevsamling ...

Samling ubb-ms-0811