[W. F. K. Christie: dagbøker 1823-1848] 3


Wilhelm Frimann Koren Christie

Avskrift av W. M. Schjelderup. Originalen tilhører dr. Christie, Kristiania.

1800-tallet, Kulturhistorie, Reiseskildring, Historie, Dagbok

Reisedagbok ubb-ms-0227-a

Wilhelm Frimann Koren Christie

Avskrift av W. M. Schjelderup. Originalen tilhører dr. Christie, Kristiania.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Historie, Dagbok

Reisedagbok ubb-ms-0227-b

Wilhelm Frimann Koren Christie

Avskrift av W. M. Schjelderup. Originalen tilhører dr. Christie, Kristiania.

1800-tallet, Kulturhistorie, Reiseskildring, Norge, Historie, Dagbok

Reisedagbok ubb-ms-0227-c