Kulturhistorie 640

Samlinger knyttet til Kulturhistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0033
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0157
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0219
 • ubb-ms-0229
 • ubb-ms-0230
 • ubb-ms-0233
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0250
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0260-262
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0279
 • ubb-ms-0286
 • ubb-ms-0287
 • ubb-ms-0290
 • ubb-ms-0292
 • ubb-ms-0313
 • ubb-ms-0315
 • ubb-ms-0328
 • ubb-ms-0348
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0357
 • ubb-ms-0370
 • ubb-ms-0390
 • ubb-ms-0396
 • ubb-ms-0397
 • ubb-ms-0398
 • ubb-ms-0403
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0424
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0441
 • ubb-ms-0442
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0446
 • ubb-ms-0447
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0450
 • ubb-ms-0466
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0472
 • ubb-ms-0476
 • ubb-ms-0477
 • ubb-ms-0478
 • ubb-ms-0479
 • ubb-ms-0480
 • ubb-ms-0481
 • ubb-ms-0482
 • ubb-ms-0484
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0493
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0506
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0515

Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for "Musikforeningen Harmonien", Bergen

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for Musikselskabet "Harmonien" : vedtatt på generalforsamlingen 7. desbr. 1920 og approbert av Bergens formannskap 16. desbr. 1920 : senere forandringer approbert av Bergens formannskap

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

J. Neumann: Opuscula.

Kirkeskikker, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Religion, Topografi, Kirker, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Neumanns manuskripter, Reiser i utlandet vedk., Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”, Kirkeruin

Ukjent

Afskrift af Det Norske Selskabs Verseprotokol

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, Foreninger og selskaper etc. ang., Norske selskabs verseprotokol

Ukjent

Protocol For Det Bergenske Skydeselskab, 1790-1824.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, 1700-tallet, Bergen vedk, Fiskerier vedk., Skytterlag, Bergenske skydeselskap, Protokol for Det bergenske skyteselskap, 1790 – 1824

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsens Copiebog fra Febr. 1808 til 29/10 1829.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Brev, Bergen vedk, Norgeshistorie, Embetsmann, Kopibok fra 1808-1829 for C. M. Falsen, Stortingsrepresentant

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Bergen, Kulturhistorie, Norge, Brev, Historie, Hordaland, 1700-tallet, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Kulturhistorie, Dikt, Prester, Religion, Danmark-Norge, Poesi, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Enevoldstiden, Klage til kongen, Worm (Jacob) ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Jacob Worms ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Nidvise

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

Kulturhistorie, Dikt, Religion, Poesi, 1700-tallet, Kirkehistorie, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser

Klage til Kongen over Presterne i Norge 1742.

1743-03-16

Kulturhistorie, Brev, Prester, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Klage til kongen, Klage til kongen over presterne i Norge 1742

Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Kulturhistorie, Prester, Religion, 1600-tallet, Kirkehistorie, 1400-tallet, Religiøse skrifter m.m., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Ærendlevs og Olsdorps prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

1700-tallet, Kulturhistorie, Brev, Tale, Prester, Religion, Skoler vedk., Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Fordømmelse, Visitasjon

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Dikt, Prosa, Religion, Poesi, Forlik, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Vers, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev, Napoleonskrigene, Søvæsen vedk., Reiser i utlandet vedk., Kapervirksomhet, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok (Jacob de Langes) 1810

Optegnelser i Tiden 1768 - 1777 av Andreas Christie, Kapellan til Sunds Prestegjeld, Nordhordlen.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev, Personalhistorie (optegnelser), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Optegnelser av Andreas Christie i tiden 1768–1776

Manuskript fra Grinderslev Kloster

Kulturhistorie, Religion, Diplomer, Skifte, Religiøse skrifter m.m., Medicin vedk., Skrifter av blandet indhold, Danmark vedk., Skiftebrever, (akter m. m.), Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, Religion, 1600-tallet, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Kulturhistorie, Brev, Privilegier, Bergenske laugs-arkiver, Tegninger (og illustrationer), Juridisk litteratur, Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Sang, Kulturhistorie, Brev, Musikk, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

Ole Irgens

Studiosus P. N. Elholms beskikkelse til klokker i Sogndal 16/10 1781.

1781-10-16

Bergen, Kulturhistorie, 1700-tallet, Sogn, Lokalhistorie

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Kulturhistorie, Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Personalhistorie (optegnelser), Kirker, Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Folkloristiske optegnelser, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Lover, Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Kirker, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Topografi, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 61: [Fortegnelse over Sager, indkjøbte for Museets Samling af norsk Huusgeraad]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Kulturhistorie, Vitenskapshistorie, Museologi, Norge

Dasz naber Buch im löblichen Schwentzgarten. 1598 - 1838. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.) Maschopibog

1700-tallet, Lover, Handel, Kulturhistorie, Norge, Danmark-Norge, Juridisk litteratur, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Trelast, Dansk lovgivning vedk., Jernverk, Kakkelovn, Enhjørningsgaarden paa Tyskebryggen, Svensgaarden paa Tyskebryggen

Der Gesellen Boeck im Jakupsforden (Jakobsfjorden) undt Belgarden. 1604 - 1672. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Kulturhistorie, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gesellen-Boeck im Jakupsfjorden undt Belgarden

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Lover, Kulturhistorie, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Jens Mortensen Knag

Optegnelser af Jens Mortensen Knag paa Fauske i Søkelven (1684 – 1740).

Kulturhistorie, Litteraturhistorie, 1600-tallet, 1700-tallet, Ordsprog, Ordtak, Ordspråk

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Gives der endnu Spoer af at der i Oldtiden har boet Lapper (Finnlapper) i Norges vestlige Fjeldegne?”

Kulturhistorie, Samer, Lapper

Wilhelm Frimann Koren Christie; Westad, A.

”Et folkesagn.” W. F. K. Christie hånd og A. Westads hånd (?Jfr. Nr. V).

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Finnsk Folkesagn”.

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Folkesagn”.

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

Notater til Opsatsen om Spoer af Lapper i Bergens Stift. W. F. K. Christies hånd.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Samer, Lapper

Wilhelm Frimann Koren Christie; Paulus Tønder

“Gaardsnavne af Find- eller Queen-“. Notat i W. F. K. Christies hånd. Andre side: Brev fra Paulus Tønder til W. F. K. Christie.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Samer, Lapper

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Benhougene i Eijfjord”. Notat i W. F. K. Christies hånd.

Naturhistorie, 1800-tallet, Geologi, Kulturhistorie, Arkeologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Fund af Been i Simedal, Eijfjord Præstegjeld i Hardanger”. Notat i W. F. K. Christies hånd.

Naturhistorie, 1800-tallet, Geologi, Kulturhistorie, Arkeologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Benhoug i Eijfjord”. Notat i W. F. K. Christies hånd.

Naturhistorie, 1800-tallet, Geologi, Kulturhistorie, Arkeologi, Norge

[W. F. K. Christie: dagbøker 1823-1848]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Trondhjems stift, Reiser i utlandet vedk.

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Udenlandsreisen 1823

1823

1800-tallet, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Historie, Dagbok

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise til Søndfjord, Sogn og Nordfjord Sommeren 1846

1846

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Historie, Dagbok

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise fra Bergen til Trondhjems Stift Sommer 1847

1847

1800-tallet, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Dagbok

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 16: [Fingrenes Navnee]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Folkloristikk, Bergens Museum, Regle

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 54: [En besynderlig Skik blandt Bønderne i Bergens Stift.]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Bergens Museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 75: [Mærkeligt Fortids-Vægtredskab]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Arkeologi, Bergens Museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 158: [Norsk Bonde-Dands]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Dans, Bergens Museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 159: [Langt Skjæg, brugt i Bergens Stift.]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Bergens Museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 160: [Langt Skjæg omsider gaaet af Brug i Norge]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Bergens Museum

Catharine Hermine Kølle

Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Topografi, Tegninger (og illustrationer), Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Reiser i utlandet vedk.