Kulturhistorie 641

Samlinger knyttet til Kulturhistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0033
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0157
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0219
 • ubb-ms-0229
 • ubb-ms-0230
 • ubb-ms-0233
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0250
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0260-262
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0279
 • ubb-ms-0286
 • ubb-ms-0287
 • ubb-ms-0290
 • ubb-ms-0292
 • ubb-ms-0313
 • ubb-ms-0315
 • ubb-ms-0328
 • ubb-ms-0348
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0357
 • ubb-ms-0370
 • ubb-ms-0390
 • ubb-ms-0396
 • ubb-ms-0397
 • ubb-ms-0398
 • ubb-ms-0403
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0424
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0441
 • ubb-ms-0442
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0446
 • ubb-ms-0447
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0450
 • ubb-ms-0466
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0472
 • ubb-ms-0476
 • ubb-ms-0477
 • ubb-ms-0478
 • ubb-ms-0479
 • ubb-ms-0480
 • ubb-ms-0481
 • ubb-ms-0482
 • ubb-ms-0484
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0493
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0506
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0515

Diverse brev og trykksaker m. m. vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg: 1

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv

Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for "Musikforeningen Harmonien", Bergen

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for Musikselskabet "Harmonien" : vedtatt på generalforsamlingen 7. desbr. 1920 og approbert av Bergens formannskap 16. desbr. 1920 : senere forandringer approbert av Bergens formannskap

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

J. Neumann: Opuscula.

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Ukjent

Afskrift af Det Norske Selskabs Verseprotokol

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, Foreninger og selskaper etc. ang., Norske selskabs verseprotokol

Ukjent

Protocol For Det Bergenske Skydeselskab, 1790-1824.

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Fiske, Skytterlag, Bergenske skydeselskap, Det bergenske skyteselskap

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Reise, Sverige, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Dannelsesreise, Italia, Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsens Copiebog fra Febr. 1808 til 29/10 1829.

1800-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Kopibok, Norgeshistorie, Embetsmann, Stortingsrepresentant

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

1700-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Historie, Manuskript, Hordaland, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Stril, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Danmark, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prester, Danmark-Norge, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Dødsdom, Enevoldstiden, Klage til kongen, Nidvise

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Poesi, Kirkehistorie, Genealogi

Klage til Kongen over Presterne i Norge 1742.

1743-03-16

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Prester, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Klage til kongen, Klage til kongen over presterne i Norge 1742

Ærendlevs og Olsdrops Præste-Krønike fra 1415 til 1668, ved Jacob Clausen.

Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Prester, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, 1400-tallet, Prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Tale, Prester, Skole, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Fordømmelse, Visitasreise

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prosa, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Forlik, Kirkehistorie, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Brev, Kulturhistorie, Reiseskildring, Sjøfart, Napoleonskrigene, Utenlandsreise, Kapervirksomhet, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok

Optegnelser i Tiden 1768 - 1777 av Andreas Christie, Kapellan til Sunds Prestegjeld, Nordhordlen.

Brev, Bergen, Kulturhistorie, Reiseskildring, Personalhistorie (optegnelser), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Skrifter av blandet indhold, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Genealogi, Slegtsoptegnelser, Optegnelser av Andreas Christie i tiden 1768–1776

Manuskript fra Grinderslev Kloster

Danmark, Medisin, Kulturhistorie, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Skifte, Skrifter av blandet indhold, Skiftebrev (akter m. m.), Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, 1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Norge, Teologi, 1600-tallet, Kirkehistorie, Utdrag, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagbok, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Brev, Arkiv, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Sjøfart, Bergenske laugs-arkiver, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Privilegier, Juridisk litteratur, Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Sang, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Religion, Musikk, Historie, Dikt, Poesi, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania, Epilog av Pavels 1814, Dagbok, Kantate over Claus Fasting

Ole Irgens

Studiosus P. N. Elholms beskikkelse til klokker i Sogndal 16/10 1781.

1781-10-16

1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Sogn, Lokalhistorie

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Brev, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Folkloristikk, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøde, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Bergen, Zoologi, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Lovgivning, Kirke, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprosess, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen, Kirkeregnskap, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Danmark, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 61: [Fortegnelse over Sager, indkjøbte for Museets Samling af norsk Huusgeraad]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Kulturhistorie, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Museologi, Norge

Dasz naber Buch im löblichen Schwentzgarten. 1598 - 1838. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.) Maschopibog

1700-tallet, Handel, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Lovgivning, Danmark-Norge, Juridisk litteratur, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Trelast, Dansk lovgivning, Jernverk, Kakkelovn, Enhjørningsgaarden paa Tyskebryggen, Svensgaarden paa Tyskebryggen

Der Gesellen Boeck im Jakupsforden (Jakobsfjorden) undt Belgarden. 1604 - 1672. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Bergen, Kulturhistorie, Handel, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Gesellen-Boeck im Jakupsfjorden undt Belgarden

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Bergen, Kulturhistorie, Lovgivning, Handel, Juridisk litteratur, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Jens Mortensen Knag

Optegnelser af Jens Mortensen Knag paa Fauske i Søkelven (1684 – 1740).

1700-tallet, Kulturhistorie, Litteraturhistorie, 1600-tallet, Ordsprog, Ordtak, Ordspråk

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Gives der endnu Spoer af at der i Oldtiden har boet Lapper (Finnlapper) i Norges vestlige Fjeldegne?”

Kulturhistorie, Samer

Wilhelm Frimann Koren Christie; Westad, A.

”Et folkesagn.” W. F. K. Christie hånd og A. Westads hånd (?Jfr. Nr. V).

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Finnsk Folkesagn”.

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Folkesagn”.

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

Notater til Opsatsen om Spoer af Lapper i Bergens Stift. W. F. K. Christies hånd.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Samer

Wilhelm Frimann Koren Christie; Paulus Tønder

“Gaardsnavne af Find- eller Queen-“. Notat i W. F. K. Christies hånd. Andre side: Brev fra Paulus Tønder til W. F. K. Christie.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Samer

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Benhougene i Eijfjord”. Notat i W. F. K. Christies hånd.

1800-tallet, Geologi, Kulturhistorie, Arkeologi, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Fund af Been i Simedal, Eijfjord Præstegjeld i Hardanger”. Notat i W. F. K. Christies hånd.

1800-tallet, Geologi, Kulturhistorie, Arkeologi, Naturhistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Benhoug i Eijfjord”. Notat i W. F. K. Christies hånd.

1800-tallet, Geologi, Kulturhistorie, Arkeologi, Naturhistorie, Norge

[W. F. K. Christie: dagbøker 1823-1848]

Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Manuskript, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Trondhjems stift, Utenlandsreise

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Udenlandsreisen 1823

1823

1800-tallet, Kulturhistorie, Reiseskildring, Historie, Dagbok

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise til Søndfjord, Sogn og Nordfjord Sommeren 1846

1846

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Historie, Dagbok

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise fra Bergen til Trondhjems Stift Sommer 1847

1847

1800-tallet, Kulturhistorie, Reiseskildring, Norge, Historie, Dagbok

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 16: [Fingrenes Navnee]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Folkloristikk, Bergen museum, Regle

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 54: [En besynderlig Skik blandt Bønderne i Bergens Stift.]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 75: [Mærkeligt Fortids-Vægtredskab]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Arkeologi, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 158: [Norsk Bonde-Dands]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Dans, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 159: [Langt Skjæg, brugt i Bergens Stift.]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Bergen museum

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 160: [Langt Skjæg omsider gaaet af Brug i Norge]

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Bergen museum