Folketro 9


Wilhelm Frimann Koren Christie; Westad, A.

”Et folkesagn.” W. F. K. Christie hånd og A. Westads hånd (?Jfr. Nr. V).

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Finnsk Folkesagn”.

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

”Folkesagn”.

1800-tallet, Kulturhistorie, Folketro, Litteraturhistorie, Sagn

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 73: [Tallet tretten /:13:/]

1800-tallet, Bergen, Folketro, Overtro, Bergen museum

Svend Dahl; Jean Anker

Fabeldyr og andre Fabelvæsener i Fortid og Nutid

Folketro, Overtro, Mytologi, Pseudovitenskap, Fabeldyr, Kryptozoologi, Fabelvesener

Jørgen Brunchorst; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Wilhelm Maribo Schøyen

Naturen. Nr. 7, Juli 1888, 12te. Aargang

Entomologi, Folketro, Lingvistikk

Martin Kristian Håkonson-Hansen

Havmænd og havfruer.

Folketro

J.P. Friis

En ganske merkelig "Rullesten".

Geologi, Folketro

Ernst Krause

Blodtransfusion og afstamningslære.

Medisin, Folketro