Reiser i utlandet vedk. 5

Samlinger knyttet til Reiser i utlandet vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0125
  • ubb-ms-0184
  • ubb-ms-0231
  • ubb-ms-0274
  • ubb-ms-0386
  • ubb-ms-0446
  • ubb-ms-0447
  • ubb-ms-0468

J. Neumann: Opuscula.

Kirkeskikker, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Religion, Kirke, Kirker, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Topografi, Neumanns manuskripter, Reiser i utlandet vedk., Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”, Kirkeruin

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1600-tallet, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Topografi, Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Europa, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev, Søvæsen vedk., Reiser i utlandet vedk., Kapervirksomhet, Napoleonskrigene, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok (Jacob de Langes) 1810

[W. F. K. Christie: dagbøker 1823-1848]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Trondhjems stift, Reiser i utlandet vedk.

Catharine Hermine Kølle

Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Tegninger (og illustrationer), Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Topografi, Reiser i utlandet vedk.