Utenlandsreise 6

Samlinger knyttet til Utenlandsreise

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0184
  • ubb-ms-0231
  • ubb-ms-0274
  • ubb-ms-0386
  • ubb-ms-0446
  • ubb-ms-0447
  • ubb-ms-0468

J. Neumann: Opuscula.

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Reise, Sverige, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Dannelsesreise, Italia, Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

En Samling Aktstykker til Fredrik IV's Historie.

Danmark, Reiseskildring, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Aktstykke, Utenlandsreise, Italia

Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Brev, Kulturhistorie, Reiseskildring, Sjøfart, Napoleonskrigene, Utenlandsreise, Kapervirksomhet, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok

[W. F. K. Christie: dagbøker 1823-1848]

Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Manuskript, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Trondhjems stift, Utenlandsreise

Catharine Hermine Kølle

Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841.

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Topografi, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Genealogi, Utenlandsreise