Samlinger knyttet til Søndfjord

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0005
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0207
  • ubb-ms-0396
  • ubb-ms-0401
  • ubb-ms-0519

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise til Søndfjord, Sogn og Nordfjord Sommeren 1846

1846

Avskrift av W. M. Schjelderup. Originalen tilhører dr. Christie, Kristiania.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Historie, Dagbok

Reisedagbok ubb-ms-0227-b

J. Neumann: Reise-Bemærmerkinger.

En samling optegnelser av historisk-antikvarisk indhold Som: Anmærkninger paa min visitatreise 1832 i Haranger og ...

1800-tallet, Reiseskildring, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Manuskript ubb-ms-0005-a

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 8: [Dingemoen i Dalsfjorden i Søndfjord]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-008

Antegnelser af natur-historisk Art 3: [Pimpsteen i Søndfjord]

Omfatter zoologiske og geologiske optegnelser. Alt paa løse blader.

1800-tallet, Geologi, Naturhistorie, Norge

Brev ubb-ms-0200-a-03

J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Manuskript ubb-ms-0004