Manuskript 26

Samlinger knyttet til Manuskript

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0005
 • ubb-ms-0037-45
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0068
 • ubb-ms-0070
 • ubb-ms-0166
 • ubb-ms-0176
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0179
 • ubb-ms-0180
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0195
 • ubb-ms-0204
 • ubb-ms-0207
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0209
 • ubb-ms-0224
 • ubb-ms-0233
 • ubb-ms-0239
 • ubb-ms-0241
 • ubb-ms-0243
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0285
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0422
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0489
 • ubb-ms-0519

J. Neumann: Opuscula.

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Fortegnelse over endeel Manuscripter

1775-10-11

1700-tallet, Handel, Boksamling, Auksjon, Manuskript, Dødsbo

Christiane Koren

Ferdinand Warner den arme Fløytespiller. Af A.G. Eberhard. Oversat af Christiane Koren.

Norge, Manuskript

Christiane Koren

Ferdinand Warner den arme Fløytespiller. Af A.G. Eberhard. Oversat af Christiane Koren.

Norge, Manuskript

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

1700-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Historie, Manuskript, Hordaland, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Stril, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Christian Magnus Falsens Manuskripter.

Historie, Manuskript, Utdrag, Provstierne i Bergens stift, Lensmænds navn og indkomst i S. B. A., Skrifter av blandet indhold, Skibreder i Bergen stift, Bergens stift, Indledning til den ældre historie, Tingholdspenge, Noticer ang. Bergens stift og søndre Bergenhus amt

[W. F. K. Christie manuskript]

Brev, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Historie, Manuskript, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Monumenter, prospekter, (avrids), Antikvariske optegnelser og arkeologi, Levninger av oldtidsminder i søndre Bergenhus, opsamlet i 1824, Økonomi

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Bergen, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endeel i Bergen trykte Bøger, Pjecer og Manuskripter, som jeg Tid efter anden har indsamlet og som jeg har givet til det Bergenske Museum - 1

1800-tallet, Bergen, Bokhistorie, Historie, Manuskript

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endeel i Bergen trykte Bøger, Pjecer og Manuskripter, som jeg Tid efter anden har indsamlet og som jeg har givet til det Bergenske Museum - 2

1800-tallet, Bergen, Bokhistorie, Historie, Manuskript

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endeel i Bergen trykte Bøger, Pjecer og Manuskripter, som jeg Tid efter anden har indsamlet og som jeg har givet til det Bergenske Museum - 3

1800-tallet, Bergen, Bokhistorie, Historie, Manuskript

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endeel i Bergen trykte Bøger, Pjecer og Manuskripter, som jeg Tid efter anden har indsamlet og som jeg har givet til det Bergenske Museum - 4

1800-tallet, Bergen, Bokhistorie, Historie, Manuskript

[Diverse dokument om zoologi og geografi]

Zoologi, Geologi, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Manuskript, Sjødyr, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Avleiringer, Register til biskop Neumanns bemærkninger paa hans visitas-reiser i Bergen stift 1823 – 1825, Delta, Hæving av land over havflaten, Elvedelta

Frants Voitel

Biskop J. Neumann: Indberetning til Bergens Museums Direktion om antikvariske Iagttagelser og Indsamlinger.

1826-06-14

1800-tallet, Brev, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Manuskript, Kirke, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Indberetninger til museets direktion om reiser etc.

[W. F. K. Christie: dagbøker 1823-1848]

Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Manuskript, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Trondhjems stift, Utenlandsreise

Efterladte Optegnelser av W. F. K. Christie.

Zoologi, Hvalfangst, Manuskript, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi

Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1937.

1937-11-02

Brev, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Manuskript, Bergen museum, Island – arkeologi

Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1938.

1938-02-02

Brev, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Manuskript, Bergen museum, Island – arkeologi

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1928.

1928-06-09

Brev, Arkeologi, Manuskript, Bergen museum, Vikingtiden, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.1952.

Brev, Arkeologi, Manuskript, Vikingtiden

Fridtjof Nansen; Bjørn Helland-Hansen

Nordhavets fysiske oceanografi.

Brev, Havforskning, Manuskript, Telegram