Samlinger knyttet til Nordfjord

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0005
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0207
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0298
  • ubb-ms-0339
  • ubb-ms-0519
  • ubb-ms-0777-A
  • ubb-ms-0814-C

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise til Søndfjord, Sogn og Nordfjord Sommeren 1846

1846

Avskrift av W. M. Schjelderup. Originalen tilhører dr. Christie, Kristiania.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Historie, Dagbok

Reisedagbok ubb-ms-0227-b

Antikvariske Optegnelser 36

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Asbest

Manuskript ubb-ms-0235-a-035

James Alexandersønn Grieg

Feltdagbok.

Feltdagbok fra Hordaland og Sogn og Fjordane etter James Grieg 1897-1909.

Feltarbeid, Marinbiologi, Dagbok, Feltbok, Bløtdyr

Manuskript ubb-ms-2104-e-01-02

Fortegnelse over Nordre Bergenhus amts arkiv i 1822

1822-06-25

Oversikten går tilbake til midten av 1600-tallet. Signert av Stephan Lude.

1800-tallet, Arkiv

Protokoll ubb-ms-0178-c-02

J. Neumann: Reise-Bemærmerkinger.

En samling optegnelser av historisk-antikvarisk indhold Som: Anmærkninger paa min visitatreise 1832 i Haranger og ...

1800-tallet, Reiseskildring, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Manuskript ubb-ms-0005-a

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 191: [Musæets Sigil fra Nordfjord]||[Naturalier]

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-81

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Folkesegn samlede paa Søndmøre og Nordfjord

Indeholder foruten sagnene en del personalhistoriske efterretninger om søndmørske folk. Den største der er vistnok tidligere trykt

1800-tallet, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Sagn, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie

Manuskript ubb-ms-0185-l-01

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 57: [Om en Klubbe /:Kølle:/ som opbevares paa Garden Faldejde, Indvigens Præstegjeld i Nordfjord, Bergens Stift.]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-054

J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Manuskript ubb-ms-0004

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 123: [Beskrivelse over den paa Øen Klovningen i Nordfjord værende Hiller.]

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

1800-tallet, Geologi, Naturhistorie, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-e-123