[Diverse dokumenter vedrørende Bergens museum] 4


Et hefte med 20 blader og en del løse bilag. H. 190a / 1-9.

Samling ubb-ms-0190-a

Med forord av Christie. 8°. 20 beskrevne blader. L. Systematisk Catalog over ...

Samling ubb-ms-0190-b

Beretning ang. Oldsager i Lysters Prestegjeld. 2 blader i fol. Med nogen ...

Samling ubb-ms-0190-c

Tillæg og Alfabetisk Register. Skrevet av C. Schwach. Fol. 16 beskrevne blader. ...

Samling ubb-ms-0190-d