Lyder Christian Sagen


Lyder Christian Sagen er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0033
 • ubb-ms-0233
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0256
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0599
 • ubb-ms-0698
 • ubb-ms-0749
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0752
 • ubb-ms-0753
 • ubb-ms-0754
 • ubb-ms-0755
 • ubb-ms-0756
 • ubb-ms-0795
 • ubb-ms-0813
 • ubb-ms-0933
 • ubb-ms-1041
 • ubb-ms-1367
 • ubb-ms-1368
 • ubb-ms-1369
 • ubb-ms-1402
 • ubb-ms-1543
 • ubb-ms-1571
 • ubb-ms-1589


Relaterte samlinger

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

A. Quodlibet og stiftamtmann W. F. K. Cristie vedk. B. Diverse manuskripter. C. Brevsamling ...

Samling ubb-ms-0811