Diverse avskrifter av optegnelser av stiftsamtmand W. F. K. Christie, bestaaende av: 1

(841 a - c indlagt i Foliomappe)


Avskriftene er maskinskrevne efter originalerne i Riksarkivet i Oslo, Fayes Samlinger. ...

Brev

Samling ubb-ms-0841-c