Conrad Nicolai Schwach


Conrad Nicolai Schwach er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0048
  • ubb-ms-0432
  • ubb-ms-0489
  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-1594
  • ubb-ms-1784


Relaterte samlinger

Materialier til Urda

Samling ubb-ms-0262

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

A. Quodlibet og stiftamtmann W. F. K. Cristie vedk. B. Diverse manuskripter. C. Brevsamling ...

Samling ubb-ms-0811