Foreninger og selskaper etc. ang. 6

Samlinger knyttet til Foreninger og selskaper etc. ang.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0006
 • ubb-ms-0060
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0214
 • ubb-ms-0229
 • ubb-ms-0230
 • ubb-ms-0233
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0279
 • ubb-ms-0286
 • ubb-ms-0474
 • ubb-ms-0479
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0514
 • ubb-ms-0515

Ukjent

Afskrift af Det Norske Selskabs Verseprotokol

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, Foreninger og selskaper etc. ang., Norske selskabs verseprotokol

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Juridisk litteratur, Kulturhistorie, Brev, Privilegier, Bergenske laugs-arkiver, Tegninger (og illustrationer), Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Kulturhistorie, Brev, Musikk, Historie, Dikt, Sang, Poesi, Religion, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

[Diverse dokumenter vedrørende Bergens museum]

Arkeologi, Brev, Antikvariske tegninger, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Oldsak.katalog i Berg. Museum, Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab)

Dasz naber Buch im löblichen Schwentzgarten. 1598 - 1838. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.) Maschopibog

Juridisk litteratur, Handel, Kulturhistorie, Norge, 1700-tallet, Lover, Danmark-Norge, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Trelast, Dansk lovgivning vedk., Jernverk, Kakkelovn, Enhjørningsgaarden paa Tyskebryggen, Svensgaarden paa Tyskebryggen

Der Gesellen Boeck im Jakupsforden (Jakobsfjorden) undt Belgarden. 1604 - 1672. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Kulturhistorie, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gesellen-Boeck im Jakupsfjorden undt Belgarden