Bergen 2194


Brev til Commisionen til en Dampbaads Anskaffelse i Bergen

1826-07-26

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip, Dampskipet Oscar

Christian Magnus Falsen; Jens Schydtz

Instrux for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Vektere, Patrulje, Instruks

Politimesterens Instrux for Havnebetjentene

1800-tallet, Bergen, Lover, Politimester, Politi, Havnebetjenter

Johan Nordahl Brun

Gammelt og Nyt om Stiftelsen Christi Krybbe

1800-tallet, Bergen, Fattigskoler, Stiftelser, Skoler, Christi krybbe skoler

3 smukke viser. En meget smuk Vise om Dampskibene Bergens og Norges Sammenstød

1800-tallet, Bergen, Dampskip, Skillingsviser, Forlis

Fortegnelse over indkomne Gaver til de ved Ildebranden den 30te Mai 1855 i Bergen skadelidte, og over Fordelingen af disse Gaver

1800-tallet, Bergen, Bybranner, Branntaksasjoner, Gaver, Brann, Formanskap, Brannforsikring

Christian Sandal; Andreas Paulson; Ragnvald Jørgensen

I rampelyset : billeder fra Den nationale scene 1876-1933

Bergen, Teater, 1900-tallet, DNS

Diplom datert 1444, 4. desember. Kjøbenhavn

1444-12-04

Bergen, Privilegier, Middelalderen, Handel, Diplomer, 1400-tallet

Diplom datert 1568, 2.september. Bergen

1568-09-02

Bergen, 1500-tallet, Diplomer, Guldsmedlauget

Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for "Musikforeningen Harmonien", Bergen

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for Musikselskabet "Harmonien" : vedtatt på generalforsamlingen 7. desbr. 1920 og approbert av Bergens formannskap 16. desbr. 1920 : senere forandringer approbert av Bergens formannskap

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Ny bergensk spadseersang. Nordlands bondestand : to kjække viser

Bergen, Norge, Skillingsviser

2 morsomme viser: Hr. Mathiesen paa "Apollo-Salonen". En fornuftig bondepige

Bergen, Norge, Skillingsviser

Fågelns visa ; O sommer skjøn ; Pelles Stockholms-reise : (3 smukke viser)

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Lystig vise om bonden der solgte smør og ingen penge fik. Norsk skjæmte-vise

Bergen, Norge, Skillingsviser

Brand! :jobber-visen 1916 (Jobbing har det vært i by'n, aa, Gud bevare os ...)

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Liden mindesang om drengen Erik Ingebrigtsen Helle

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Meget smuk nye vise

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Munter vise om forandret klædedragt

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Ny kjærligheds-vise

Bergen, Norge, Skillingsviser

Jeremias Samuelson. Bykle

En smuk Kjærlighedsvise : Ludvig og Salima. Tydskernes Grusomhed i Frankrige

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Sørgelig kjærlighedsvise om en rig adelsmands datter og en ung sømand

Bergen, Norge, Skillingsviser

Hardanger-visen: En ny kjærlighedsvise. De siamesiske tvillinger

Bergen, Norge, Skillingsviser

Hurra, Peter! eller evig moro for en skomagerdreng

Bergen, Norge, Skillingsviser

Jernbanevisen. Bergen-Kristiania

Bergen, Norge, Skillingsviser

Sangen om "Lusitania" som blev torpederet den 7de mai 1915 hvorved 1500 mennesker omkom

Bergen, Norge, Skillingsviser

Sangen om Noah ark, eller Barakkebyen

Bergen, Norge, Skillingsviser, Brann

Sangen om den store brand den 15. januar 1916

Bergen, Norge, Skillingsviser

To smukke viser: Til dig min søde pige, og Fyrsten og Slaven

Bergen, Norge, Skillingsviser

Tre aldeles nye viser: En ny vise. Den italienske piges klage. Til sjømanden

Bergen, Norge, Skillingsviser

S. Vattedal

Ny Sang om den store brand i Bergen den 15de januar 1916

Bergen, Norge, Skillingsviser, Brann

Hans Strøm

Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler

1700-tallet, Bergen, Legemidler, Terapi, Sykdommer

A. Strunk

Fortegnelse over Portraiter af Ludwig Holberg

Bergen, Portrett