Bergen 2379


Thomas Georg Krog; Henrik Dedechen

Afskeds og Taksigelses Ord til Kors-Kirkens Menighed udi Bergen

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Tale, Korskirken

Christian Magnus Falsen; Patrulvagten (Bergen); Jens Schydtz; R.J. Berg

Instrux for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Reglement, Instruks

Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Interimsreglement for det borgerlige Artillerikorps i Bergen 1807

1800-tallet, Bergen, Reglement, Artillerikorps, Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Patrulvagten (Bergen)

Anordning for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Reglement

Det Nyttige Selskab

Fortegnelse paa Medlemmerne i Det Bergenske Nyttige Sælskab, og udsatte Priis-Materier og Præmier for Aaret 1782

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Medlemsliste

Den Almindelige Pleie-Anstalt : (No.2)

1700-tallet, Bergen

Henrik Dedechen; Philobergus

Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge

1700-tallet, Bergen, Institusjon

Borgervæbningen i Bergen

Indbydelse

1800-tallet, Bergen

Johan Nordahl Brun

<Udsigter fra Ulrikken> Sang til Bergen : "Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde"

1800-tallet, Sang, Bergen

Politimesterens Instrux for Havnebetjentene

1800-tallet, Politimester, Havnebetjenter, Lover, Politi, Bergen

Johan Nordahl Brun

Gammelt og Nyt om Stiftelsen Christi Krybbe

1800-tallet, Bergen, Christi krybbe skoler, Fattigskoler, Stiftelser, Skoler

3 smukke viser. En meget smuk Vise om Dampskibene Bergens og Norges Sammenstød

1800-tallet, Skillingsviser, Bergen, Dampskip, Forlis

Christian Magnus Falsen; Jens Schydtz

Instrux for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Instruks, Vektere, Patrulje

Christian Magnus Falsen; Jens Schydtz

Instrux for Borgerrunden i Bergen

1800-tallet, Bergen, Instruks, Borgerrunden i Bergen

Landsutstillingen

Katalog over Den historiske udstilling i Bergen 1898

Klær, 1800-tallet, Bergen, Fotografi, Mariakirken, Seilskip, Utstillinger, Historisk utstilling i Bergen 1898, katalog, Maleri

Brand-anordning for Bergens bye : Kjøbenhavn den 16de mai 1707

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Brann, Forskrifter, Brannvesen

Katalog over Bergenske prospekter og folkelivsbilleder etc. ... fra ældre og nyere tid udstillede paa Holbergsbazaren i Bergen Marts 1878

1800-tallet, Bergen, Fotografi, Utstillinger, Maleri, Holbergsbazaren

Lyder Christian Sagen

Om Bergens Latinskole. : Indbydelsesskrift til den aarlige offentlige Examen ved bemeldte Skole i Juni Maaned 1828

1800-tallet, Bergen, Innbydelsesskrift, Latinskole

Fortegnelse over indkomne Gaver til de ved Ildebranden den 30te Mai 1855 i Bergen skadelidte, og over Fordelingen af disse Gaver

1800-tallet, Bergen, Brann, Bybranner, Gaver, Branntaksasjoner, Formanskap, Brannforsikring

Sporveisreparatørenes forening; Johanna Bugge Olsen

Sporveisreparatørenes forening, Bergen 30 år : 20.des. 1918 - 20.des. 1948

Bergen, Jubileum, Fagforening, Sporveisreparatørenes forening

Christian Sandal; Andreas Paulson; Ragnvald Jørgensen

I rampelyset : billeder fra Den nationale scene 1876-1933

Bergen, Teater, 1900-tallet, DNS

Diplom datert 1444, 4. desember. Kjøbenhavn

1444-12-04

Bergen, Middelalder, Privilegier, Handel, Diplomer, 1400-tallet

Avskrift av et diplom som inneholder vidisse datert 1486, 18. oktober. Bergen.

1486-10-18

Bergen, Middelalder, Kunngjøring, Diplomer, Biskoper, 1400-tallet, Lagmenn, Bergens borgere

Diplom datert 1568, 2.september. Bergen

1568-09-02

Bergen, 1500-tallet, Diplomer, Guldsmedlauget

Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for "Musikforeningen Harmonien", Bergen

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for Musikselskabet "Harmonien" : vedtatt på generalforsamlingen 7. desbr. 1920 og approbert av Bergens formannskap 16. desbr. 1920 : senere forandringer approbert av Bergens formannskap

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Ny bergensk spadseersang. Nordlands bondestand : to kjække viser

Skillingsviser, Bergen, Norge

2 morsomme viser: Hr. Mathiesen paa "Apollo-Salonen". En fornuftig bondepige

Skillingsviser, Bergen, Norge