Bergen 2063


Politimesterens Instrux for Havnebetjentene

1800-tallet, Bergen, Politimester, Lover, Politi, Havnebetjenter

1800-tallet, Bergen, Dampskip, Skillingsviser, Forlis

Diplom datert 1568, 2.september. Bergen

1568-09-02

Bergen, 1500-tallet, Diplomer, Guldsmedlauget

Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for "Musikforeningen Harmonien", Bergen

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Love for Musikselskabet "Harmonien" : vedtatt på generalforsamlingen 7. desbr. 1920 og approbert av Bergens formannskap 16. desbr. 1920 : senere forandringer approbert av Bergens formannskap

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Ny bergensk spadseersang. Nordlands bondestand : to kjække viser

Bergen, Norge, Skillingsviser

2 morsomme viser: Hr. Mathiesen paa "Apollo-Salonen". En fornuftig bondepige

Bergen, Norge, Skillingsviser

Fågelns visa ; O sommer skjøn ; Pelles Stockholms-reise : (3 smukke viser)

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Lystig vise om bonden der solgte smør og ingen penge fik. Norsk skjæmte-vise

Bergen, Norge, Skillingsviser

Brand! :jobber-visen 1916 (Jobbing har det vært i by'n, aa, Gud bevare os ...)

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Liden mindesang om drengen Erik Ingebrigtsen Helle

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Meget smuk nye vise

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Munter vise om forandret klædedragt

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Ny kjærligheds-vise

Bergen, Norge, Skillingsviser

Jeremias Samuelson. Bykle

En smuk Kjærlighedsvise : Ludvig og Salima. Tydskernes Grusomhed i Frankrige

Bergen, Norge, Skillingsviser

En Sørgelig kjærlighedsvise om en rig adelsmands datter og en ung sømand

Bergen, Norge, Skillingsviser

Hardanger-visen: En ny kjærlighedsvise. De siamesiske tvillinger

Bergen, Norge, Skillingsviser

Hurra, Peter! eller evig moro for en skomagerdreng

Bergen, Norge, Skillingsviser

Jernbanevisen. Bergen-Kristiania

Bergen, Norge, Skillingsviser

Sangen om "Lusitania" som blev torpederet den 7de mai 1915 hvorved 1500 mennesker omkom

Bergen, Norge, Skillingsviser

Sangen om Noah ark, eller Barakkebyen

Bergen, Norge, Skillingsviser, Brann

Sangen om den store brand den 15. januar 1916

Bergen, Norge, Skillingsviser

To smukke viser: Til dig min søde pige, og Fyrsten og Slaven

Bergen, Norge, Skillingsviser

Tre aldeles nye viser: En ny vise. Den italienske piges klage. Til sjømanden

Bergen, Norge, Skillingsviser

S. Vattedal

Ny Sang om den store brand i Bergen den 15de januar 1916

Bergen, Norge, Skillingsviser, Brann

Hans Strøm

Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler

Bergen, 1700-tallet, Legemidler, Terapi, Sykdommer

A. Strunk

Fortegnelse over Portraiter af Ludwig Holberg

Bergen, Portrett

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Bergen, Privilegier, Prekener, Lover, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Hansatiden, Hanseatene, Testamenter, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Bergen, Privilegier, Lover, Bergens byes privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Hansatiden, Hanseatene, Testamenter, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, Bergen, Lover, 1700-tallet, Tyske kontor i Bergen vedk., Nordlandshandel, Retsprotokoller, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Ukjent

Grundebog over alle Grunder i Bergen med forklaring hos de som Nogen sig for Odel og Eye eller Pro Officio tilholder de Øvrige følger Manufactur Huuset Efter hans kongelig Mayest’s Allernaadigste Brev.

Bergen, 1600-tallet, 1700-tallet, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Jordebøker, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Topografi, Grunnbok, Grunnbok Bergen, Manufacturhuset i Bergen vedk., Grundebøker

Ukjent

Protocol For Det Bergenske Skydeselskab, 1790-1824.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, 1700-tallet, Bergen vedk, Fiskerier vedk., Skytterlag, Bergenske skydeselskap, Protokol for Det bergenske skyteselskap, 1790 – 1824

Ukjent

Contract for Major og Stadts-Hauptmand Christian Friele og Medinteressentere paa Bergens Byes Consumption udi 3 de Aar fra 1765-1767 mod Aarlig Afgift 15000 Rigsd. Courant. Vedlagt en general ballance regning over consumption og fisketiende for 1765

Bergen, Privilegier, Lover, 1700-tallet, Skatt, Handel, Kjøbstedsskatt, Toll, Moms, Told vedk., Kontrakt paa Bergens bys consumption 1765-1767, Consumption, told vedk., Bergens byes consumption 1765-67

Hans Henrich Dedichen

Kort Relation om de Søefarendes Fattighuus udi Bergen tilligemed den derved indrettede Nye Stiftelse. Skrevet i anledning af kgl. Rescript 3/11 1753 af Henrik Dediken, p. t. forstander for de Søefarendes Fattighus og Bradbænken. Vedheftet en trykt plakat av 3/11 1753

1754-02-06

Bergen, Sjømann, Historie, 1700-tallet, Søvæsen vedk., Bergen vedk, Fattighuset, Relation om De Søefarendes Fattighuus udi Bergen 1754, Fattigvæsenet i Bergen vedk., Sverres saga,

Oluf Næve

Forestilling om de Norske Nordlandes og Finmarkens bedre Opkomst og Fremtarv, samt hvorledes de kongelige indkomster derved kan blive forøged og ellers i Almindelighed til Landalmuens og de Handlendes gavn og Fordeel udi Begge Rigerne

1752-07-25

Bergen, Handelssted, 1700-tallet, Privilegier, Skatt, Handel, Fiskerier vedk., Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder