Bergen 2061


Politimesterens Instrux for Havnebetjentene

1800-tallet, Bergen, Politimester, Lover, Politi, Havnebetjenter

3 smukke viser. En meget smuk Vise om Dampskibene Bergens og Norges Sammenstød

1800-tallet, Bergen, Dampskip, Skillingsviser, Forlis

Fortegnelse over indkomne Gaver til de ved Ildebranden den 30te Mai 1855 i Bergen skadelidte, og over Fordelingen af disse Gaver

1800-tallet, Bergen, Bybranner, Branntaksasjoner, Gaver, Brann, Formanskap, Brannforsikring

Christian Sandal; Andreas Paulson; Ragnvald Jørgensen

I rampelyset : billeder fra Den nationale scene 1876-1933

Bergen, Teater, 1900-tallet, DNS

Diplom datert 1444, 4. desember. Kjøbenhavn

1444-12-04

Bergen, Privilegier, Diplomer, Middelalderen, 1400-tallet, Handel

Diplom datert 1568, 2.september. Bergen

1568-09-02

Bergen, 1500-tallet, Diplomer, Guldsmedlauget

Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for "Musikforeningen Harmonien", Bergen

Bergen, Kulturhistorie, 1900-tallet, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Love for Musikselskabet "Harmonien" : vedtatt på generalforsamlingen 7. desbr. 1920 og approbert av Bergens formannskap 16. desbr. 1920 : senere forandringer approbert av Bergens formannskap

Bergen, Kulturhistorie, 1900-tallet, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Ny bergensk spadseersang. Nordlands bondestand : to kjække viser

Norge, Bergen, Skillingsviser

2 morsomme viser: Hr. Mathiesen paa "Apollo-Salonen". En fornuftig bondepige

Norge, Bergen, Skillingsviser

Fågelns visa ; O sommer skjøn ; Pelles Stockholms-reise : (3 smukke viser)

Norge, Bergen, Skillingsviser

En Lystig vise om bonden der solgte smør og ingen penge fik. Norsk skjæmte-vise

Norge, Bergen, Skillingsviser

Brand! :jobber-visen 1916 (Jobbing har det vært i by'n, aa, Gud bevare os ...)

Norge, Bergen, Skillingsviser

En Liden mindesang om drengen Erik Ingebrigtsen Helle

Norge, Bergen, Skillingsviser

En Meget smuk nye vise

Norge, Bergen, Skillingsviser

En Munter vise om forandret klædedragt

Norge, Bergen, Skillingsviser

En Ny kjærligheds-vise

Norge, Bergen, Skillingsviser

Jeremias Samuelson. Bykle

En smuk Kjærlighedsvise : Ludvig og Salima. Tydskernes Grusomhed i Frankrige

Norge, Bergen, Skillingsviser

En Sørgelig kjærlighedsvise om en rig adelsmands datter og en ung sømand

Norge, Bergen, Skillingsviser

Hardanger-visen: En ny kjærlighedsvise. De siamesiske tvillinger

Norge, Bergen, Skillingsviser

Hurra, Peter! eller evig moro for en skomagerdreng

Norge, Bergen, Skillingsviser

Jernbanevisen. Bergen-Kristiania

Norge, Bergen, Skillingsviser

Sangen om "Lusitania" som blev torpederet den 7de mai 1915 hvorved 1500 mennesker omkom

Norge, Bergen, Skillingsviser

Sangen om Noah ark, eller Barakkebyen

Norge, Bergen, Skillingsviser, Brann

Sangen om den store brand den 15. januar 1916

Norge, Bergen, Skillingsviser

To smukke viser: Til dig min søde pige, og Fyrsten og Slaven

Norge, Bergen, Skillingsviser

Tre aldeles nye viser: En ny vise. Den italienske piges klage. Til sjømanden

Norge, Bergen, Skillingsviser

S. Vattedal

Ny Sang om den store brand i Bergen den 15de januar 1916

Norge, Bergen, Skillingsviser, Brann

Hans Strøm

Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler

Bergen, 1700-tallet, Legemidler, Terapi, Sykdommer

A. Strunk

Fortegnelse over Portraiter af Ludwig Holberg

Bergen, Portrett

Leiekontrakt

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Aksjebrev, Det dramatiske Selskab

Thomas Georg Krog

Afskeds og Taksigelses Ord til Kors-Kirkens Menighed udi Bergen

Bergen, 1700-tallet, Kristendom, Tale, Korskirken

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Bergen, Privilegier, Prekener, Lover, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Hansatiden, Hanseatene, Testamenter, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Bergen, Privilegier, Lover, Bergens byes privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Hansatiden, Hanseatene, Testamenter, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier