Bergen 2541

Samlinger knyttet til Bergen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0012-16
 • ubb-ms-0023
 • ubb-ms-0026
 • ubb-ms-0027
 • ubb-ms-0032
 • ubb-ms-0033
 • ubb-ms-0034
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0070
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0097
 • ubb-ms-0157
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0175
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0194
 • ubb-ms-0196
 • ubb-ms-0204
 • ubb-ms-0219
 • ubb-ms-0220
 • ubb-ms-0223
 • ubb-ms-0226
 • ubb-ms-0229
 • ubb-ms-0230
 • ubb-ms-0233
 • ubb-ms-0243
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0246
 • ubb-ms-0247
 • ubb-ms-0248
 • ubb-ms-0249
 • ubb-ms-0250
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0254
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0256
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0259
 • ubb-ms-0260
 • ubb-ms-0270
 • ubb-ms-0273
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0279
 • ubb-ms-0280
 • ubb-ms-0283
 • ubb-ms-0286
 • ubb-ms-0290
 • ubb-ms-0302
 • ubb-ms-0313
 • ubb-ms-0316
 • ubb-ms-0326
 • ubb-ms-0334
 • ubb-ms-0335
 • ubb-ms-0340
 • ubb-ms-0342
 • ubb-ms-0345
 • ubb-ms-0346
 • ubb-ms-0347
 • ubb-ms-0348
 • ubb-ms-0353
 • ubb-ms-0355
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0358
 • ubb-ms-0364
 • ubb-ms-0365
 • ubb-ms-0367
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0388
 • ubb-ms-0389
 • ubb-ms-0390
 • ubb-ms-0395
 • ubb-ms-0403
 • ubb-ms-0407
 • ubb-ms-0420
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0434
 • ubb-ms-0436
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0441
 • ubb-ms-0442
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0446
 • ubb-ms-0447
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0449
 • ubb-ms-0450
 • ubb-ms-0451
 • ubb-ms-0452
 • ubb-ms-0453
 • ubb-ms-0454
 • ubb-ms-0455
 • ubb-ms-0456
 • ubb-ms-0457
 • ubb-ms-0458
 • ubb-ms-0459
 • ubb-ms-0460
 • ubb-ms-0461
 • ubb-ms-0462
 • ubb-ms-0463
 • ubb-ms-0464
 • ubb-ms-0465
 • ubb-ms-0466
 • ubb-ms-0467
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0475
 • ubb-ms-0476
 • ubb-ms-0477
 • ubb-ms-0478
 • ubb-ms-0479
 • ubb-ms-0480
 • ubb-ms-0481
 • ubb-ms-0482
 • ubb-ms-0484
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0493
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0502
 • ubb-ms-0505
 • ubb-ms-0506
 • ubb-ms-0507
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0514
 • ubb-ms-0515
 • ubb-ms-0528
 • ubb-ms-0529
 • ubb-ms-0530
 • ubb-ms-0533
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0535
 • ubb-ms-0536
 • ubb-ms-0537
 • ubb-ms-0538
 • ubb-ms-0539
 • ubb-ms-0540
 • ubb-ms-0541
 • ubb-ms-0543
 • ubb-ms-0545
 • ubb-ms-0547
 • ubb-ms-0548
 • ubb-ms-0549
 • ubb-ms-0555
 • ubb-ms-0578
 • ubb-ms-0600
 • ubb-ms-0601
 • ubb-ms-0602
 • ubb-ms-0603
 • ubb-ms-0607
 • ubb-ms-0609
 • ubb-ms-0610
 • ubb-ms-0611
 • ubb-ms-0612
 • ubb-ms-0613
 • ubb-ms-0614
 • ubb-ms-0615
 • ubb-ms-0617
 • ubb-ms-0620
 • ubb-ms-0621
 • ubb-ms-0623
 • ubb-ms-0624
 • ubb-ms-0625
 • ubb-ms-0626
 • ubb-ms-0629
 • ubb-ms-0637
 • ubb-ms-0639
 • ubb-ms-0645
 • ubb-ms-0648
 • ubb-ms-0649
 • ubb-ms-0650
 • ubb-ms-0651
 • ubb-ms-0652
 • ubb-ms-0653
 • ubb-ms-0654
 • ubb-ms-0658
 • ubb-ms-0660
 • ubb-ms-0661
 • ubb-ms-0663-665
 • ubb-ms-0669
 • ubb-ms-0671
 • ubb-ms-0673
 • ubb-ms-0674
 • ubb-ms-0681
 • ubb-ms-0688
 • ubb-ms-0689
 • ubb-ms-0690
 • ubb-ms-0692
 • ubb-ms-0694
 • ubb-ms-0697
 • ubb-ms-0698
 • ubb-ms-0702
 • ubb-ms-0703
 • ubb-ms-0707
 • ubb-ms-0710
 • ubb-ms-0713
 • ubb-ms-0714
 • ubb-ms-0728
 • ubb-ms-0730
 • ubb-ms-0733
 • ubb-ms-0749
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0756
 • ubb-ms-0766
 • ubb-ms-0767
 • ubb-ms-0768
 • ubb-ms-0772
 • ubb-ms-0773
 • ubb-ms-0774
 • ubb-ms-0777-A
 • ubb-ms-0777-N
 • ubb-ms-0781
 • ubb-ms-0783
 • ubb-ms-0790-A-10
 • ubb-ms-0803
 • ubb-ms-0818
 • ubb-ms-0819
 • ubb-ms-0832
 • ubb-ms-0834
 • ubb-ms-0835
 • ubb-ms-0838
 • ubb-ms-0839
 • ubb-ms-0840
 • ubb-ms-0843
 • ubb-ms-0844
 • ubb-ms-0848
 • ubb-ms-0849
 • ubb-ms-0851-i-k
 • ubb-ms-0851-q-t
 • ubb-ms-0852
 • ubb-ms-0860
 • ubb-ms-0863
 • ubb-ms-0880
 • ubb-ms-0881
 • ubb-ms-0882
 • ubb-ms-0893
 • ubb-ms-0894
 • ubb-ms-0908
 • ubb-ms-0910
 • ubb-ms-0959-15
 • ubb-ms-0961
 • ubb-ms-0962
 • ubb-ms-0964
 • ubb-ms-0967
 • ubb-ms-0972-II-44-49
 • ubb-ms-0972-III-1-3
 • ubb-ms-1027-B
 • ubb-ms-1028-159

Diverse brev og trykksaker m. m. vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg: 1

1700-tallet, 1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv

Thomas Georg Krog; Henrik Dedechen

Afskeds og Taksigelses Ord til Kors-Kirkens Menighed udi Bergen

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Tale, Korskirken

Christian Magnus Falsen; Patrulvagten (Bergen); Jens Schydtz; R.J. Berg

Instrux for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Reglement, Instruks

Extract af brand-anordning for Bergens bye, dateret Kjøbenhavn den 16de mai 1707, om alle og enhver af byens indbyggeres pligt i paakommende ildsnød

1800-tallet, Bergen, Brann, Brannforskrift, Forskrift, Anordning, Plikter

Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Interimsreglement for det borgerlige Artillerikorps i Bergen 1807

1800-tallet, Bergen, Reglement, Artillerikorps, Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Patrulvagten (Bergen)

Anordning for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Reglement

Det Nyttige Selskab

Fortegnelse paa Medlemmerne i Det Bergenske Nyttige Sælskab, og udsatte Priis-Materier og Præmier for Aaret 1782

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Medlemsliste

Den Almindelige Pleie-Anstalt : (No.2)

1700-tallet, Bergen

Henrik Dedechen; Philobergus

Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge

1700-tallet, Bergen, Institusjon

Johan Nordahl Brun

Forslag til en nye Stiftelse i Bergen : Fremsat i en Tale, holden paa Christi Krybbe den 9de Maji 1781

1700-tallet, Bergen, Christi krybbe skoler

Det Nyttige Selskab

Grund-Regler for det Nyttige Selskab til Dueligheds Opmuntring oprettet den 21de October 1774 i Bergen

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab

Det Nyttige Selskab

Fortegnelse paa medlemmerne i Det Bergenske Nyttige selskab, og udsatte Priis-Materier og præmier for aaret 1788

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Fortegnelse

Bergens Sparebank

Indbydelse til Oprettelsen af en Sparebank i Bergen

1700-tallet, Bergen, Innbydelse, Bergens sparebank

Borgervæbningen i Bergen

Indbydelse

1800-tallet, Bergen

Christopher Dahl; Jacob Neumann

Haandbog for Lærere i Omgangsskoler.

1800-tallet, Bergen, Undervisning, Håndbok, Skolevesen

Johan Nordahl Brun

<Udsigter fra Ulrikken> Sang til Bergen : "Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde"

Sang, 1800-tallet, Bergen

Hilbrandt Meyer

Tanker om de ulige Meeninger udi den Bergenske Tørfiske Handel, forefalden udi Augusti Maaned i Aaret 1764

1700-tallet, Bergen, Tørrfisk

Politimesterens Instrux for Havnebetjentene

1800-tallet, Bergen, Lovgivning, Politimester, Politi, Havnebetjenter

Johan Nordahl Brun

Gammelt og Nyt om Stiftelsen Christi Krybbe

1800-tallet, Bergen, Christi krybbe skoler, Fattigskoler, Stiftelse, Skole

3 smukke viser. En meget smuk Vise om Dampskibene Bergens og Norges Sammenstød

1800-tallet, Bergen, Dampskip, Forlis, Skillingsviser

Christian Magnus Falsen; Jens Schydtz

Instrux for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Instruks, Vektere, Patrulje

Christian Magnus Falsen; Jens Schydtz

Instrux for Borgerrunden i Bergen

1800-tallet, Bergen, Instruks, Borgerrunden i Bergen

Landsutstillingen

Katalog over Den historiske udstilling i Bergen 1898

Klær, 1800-tallet, Fotografi, Bergen, Mariakirken, Seilskip, Utstilling, Historisk utstilling i Bergen 1898, katalog, Maleri

Brand-anordning for Bergens bye : Kjøbenhavn den 16de mai 1707

1700-tallet, 1800-tallet, Bergen, Brann, Forskrift, Anordning, Brannvesen

Katalog over Bergenske prospekter og folkelivsbilleder etc. ... fra ældre og nyere tid udstillede paa Holbergsbazaren i Bergen Marts 1878

1800-tallet, Fotografi, Bergen, Utstilling, Maleri, Holbergsbazaren

Lyder Christian Sagen

Om Bergens Latinskole. : Indbydelsesskrift til den aarlige offentlige Examen ved bemeldte Skole i Juni Maaned 1828

1800-tallet, Bergen, Innbydelsesskrift, Latinskole

Fortegnelse over indkomne Gaver til de ved Ildebranden den 30te Mai 1855 i Bergen skadelidte, og over Fordelingen af disse Gaver

1800-tallet, Brann, Bergen, Bybranner, Gave, Branntaksasjoner, Formanskap, Brannforsikring

Sporveisreparatørenes forening; Johanna Bugge Olsen

Sporveisreparatørenes forening, Bergen 30 år : 20.des. 1918 - 20.des. 1948

Bergen, Jubileum, Fagforening, Sporveisreparatørenes forening

Christian Sandal; Andreas Paulson; Ragnvald Jørgensen

I rampelyset : billeder fra Den nationale scene 1876-1933

Teater, Bergen, 1900-tallet, DNS

Diplom datert 1444, 4. desember. Kjøbenhavn

1444-12-04

Bergen, Middelalderen, Handel, Diplomer, 1400-tallet, Privilegier

Avskrift av et diplom som inneholder vidisse datert 1486, 18. oktober. Bergen.

1486-10-18

Bergen, Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Biskop, 1400-tallet, Lagmenn, Bergens borgere

Diplom datert 1568, 2.september. Bergen

1568-09-02

Bergen, 1500-tallet, Diplomer, Guldsmedlauget