Bergens museum 30

Samlinger knyttet til Bergens museum

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0074
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0194
 • ubb-ms-0196
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0229
 • ubb-ms-0241
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0280
 • ubb-ms-0295
 • ubb-ms-0358
 • ubb-ms-0363
 • ubb-ms-0420
 • ubb-ms-0434
 • ubb-ms-0435
 • ubb-ms-0479
 • ubb-ms-0502
 • ubb-ms-0507
 • ubb-ms-0510
 • ubb-ms-0523
 • ubb-ms-0535
 • ubb-ms-0599
 • ubb-ms-0614
 • ubb-ms-0642
 • ubb-ms-0698
 • ubb-ms-0704
 • ubb-ms-0713
 • ubb-ms-0734
 • ubb-ms-0735
 • ubb-ms-0736
 • ubb-ms-0777-N
 • ubb-ms-0777-O
 • ubb-ms-0778
 • ubb-ms-0779
 • ubb-ms-0853
 • ubb-ms-0865
 • ubb-ms-0877
 • ubb-ms-0885
 • ubb-ms-0924
 • ubb-ms-0960
 • ubb-ms-1876

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Bergen, Zoologi, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Lovgivning, Kirke, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprosess, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen, Kirkeregnskap, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse dokumenter vedrørende Bergens museum]

Brev, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Bergens museum, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Antikvariske tegninger, Historisk-antikvariske skrifter, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Oldsak.katalog i Berg. Museum, Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab)

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Danmark, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum 1833-1846]

Brev, Bergen, Bergens museum, Urda

W. F. K. Christie: Antegnelser - væsentlig Antikvariske.

Arkeologi, Bergens museum, Antikvariske optegnelser og arkeologi

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum]

Bergen, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Bergens museum, Kloster, Kirke, Gulatings lagmenn, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Urda, Bergens og Gulatings lagmænd, Justedalens kirke og kald ang.

Frants Voitel

Biskop J. Neumann: Indberetning til Bergens Museums Direktion om antikvariske Iagttagelser og Indsamlinger.

1826-06-14

1800-tallet, Brev, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Manuskript, Kirke, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Indberetninger til museets direktion om reiser etc.

[W. F. K. Christie: diverse dokumenter]

Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Bergens museum, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Brev, Brannslukning, Bergen, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Kloster, Stiftelse, Tyveri, Topografi, Kirke, Sjødyr, Runealfabet, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Diplomer, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Språkforskning, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Gullfunn, Indsættelse paa tugthuset 1775, Byzantisk maleri i B. M., Ordsprog, Legat, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Tyv, Navneskikk, Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Dr. Jørgen Brunchorst: Utkast til ”en kortfattet Veiledning for de Besøgende i Bergens Museums Naturhistoriske Samlinger”.

1800-tallet, Bergen, Bergens museum, Norge, 1900-tallet, Hordaland, Bergen museum, Museumsguidebok

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

Brev, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Bergens museum, Slegtsoptegnelser, Husholdningskvitteringer

[Korrespondanse fra og til stiftsamtmann W. F. K. Christie]

Brev, Bergens museum

Brev til Daniel Cornelius Danielssen; uidentifisert avsender

1858-05-10

Bergens museum

Julius Geifsler

Brev fra kunstneren Julius Geifsler til Daniel Cornelius Danielssen

1880-08-12

Bergens museum, Litografi

Julius Geifsler

Brev fra kunstneren Julius Geifsler til Daniel Cornelius Danielssen

1880-10-05

Bergens museum, Litografi

Johan Erhard Areschoug

Brev fra Johan Erhard Areschoug til Daniel Cornelius Danielssen

1881-04-03

Botanikk, Bergens museum

Johan Erhard Areschoug

Brev fra Johan Erhard Areschoug til Daniel Cornelius Danielssen

1881-05-23

Botanikk, Bergens museum

Dr. Hasse

Brev fra Dr. Hasse til Daniel Cornelius Danielssen

1881-10-30

Bergens museum

Ernst Haeckel

Brev fra Ernst Haeckel til Daniel Cornelius Danielssen

1886-08-01

Zoologi, Bergens museum

Edouard van Beneden

Brev fra Edouard van Beneden til Daniel Cornelius Danielssen

1887-11-11

Zoologi, Marinbiologi, Bergens museum

Edouard van Beneden

Brev fra Edouard van Beneden til Daniel Cornelius Danielssen

1887-12-19

Zoologi, Marinbiologi, Bergens museum

Dr. Hasse

Brev fra Dr. Hasse til Daniel Cornelius Danielssen

1887-12-19

Bergens museum

Edouard van Beneden

Brev fra Edouard van Beneden til Daniel Cornelius Danielssen

Zoologi, Marinbiologi, Bergens museum

Hirsching

Brev fra naturforsker Hirsching til Daniel Cornelius Danielssen

1891-06-03

Lepra, Bergens museum

Hirsching

Brev fra naturforsker Hirsching til Daniel Cornelius Danielssen

1891-06-22

Lepra, Bergens museum

Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst

Naturen. Nr. 9, September 1892, 16de. Aargang

Geografi, Medisin, Bergens museum, Biologisk stasjon, Navigasjon

Jørgen Brunchorst

Fra den biologiske station i Bergen.

Bergens museum, Biologisk stasjon

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Laurentius Urdahl; Georg Bleyer; Heinrich Samter; Arthur Silva White

Naturen. Nr. 10-11, Oktober - November 1892, 16de. Aargang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Geografi, Kjemi, Fysiologi, Bergens museum, Biologisk stasjon, Sjøorm

Jørgen Brunchorst

Fra den biologiske station i Bergen.

Bergens museum, Biologisk stasjon

Jens Holmboe

Bergens Museum. 1825-1925

Jubileum, Bergens museum