W. F. K. Christie: Antegnelser - væsentlig Antikvariske. 5

Bestaar av antegnelser, indretninger og noticer av antikvarisk indhold, alt nedskrevet paa løse blader. (Gammelt katl.- nr. 199 a, b, c).


Samling ubb-ms-0199-a

Samling ubb-ms-0199-b

Samling ubb-ms-0199-c

Samling ubb-ms-0199-d

Samling ubb-ms-0199-e