Magne Mundahl

Relaterte samlinger

W. F. K. Christie: Antegnelser - væsentlig Antikvariske.

Bestaar av antegnelser, indretninger og noticer av antikvarisk indhold, alt nedskrevet paa løse blader. (Gammelt ...

Samling ubb-ms-0199