ubb-ms-0199-c 8


1800-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Gull, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Manuskript ubb-ms-0199-c-01

Inneholder to avskrifter på samme dokument.

1800-tallet, Vitenskapshistorie, Arkeologi, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater, Utgraving

Manuskript ubb-ms-0199-c-02

John Loveday

1700-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater

Manuskript ubb-ms-0199-c-03

Avskriften sannsynligvis fra 1832.

1700-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater

Manuskript ubb-ms-0199-c-04

Notat vedrørende engelske mynter. Tysk språk.

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater, Numismatikk

Manuskript ubb-ms-0199-c-05

Ser ut som en beskrivelse av mynter

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater, Numismatikk

Manuskript ubb-ms-0199-c-06

Kvittering||Regning

Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden, Hegge, Egge

Manuskript ubb-ms-0199-c-07

Jacob Neumann

Manuskript ubb-ms-0199-c-08