Werner Hosewinckel Christie


Werner Hosewinckel Christie er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0599
  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-0813
  • ubb-ms-0876
  • ubb-ms-1368


Relaterte samlinger

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

A. Quodlibet og stiftamtmann W. F. K. Cristie vedk. B. Diverse manuskripter. C. Brevsamling ...

Samling ubb-ms-0811