Absalon Pederssøn Beyer


Absalon Pederssøn Beyer er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0192
  • ubb-ms-0251