Kirke 57

Samlinger knyttet til Kirke

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0005
 • ubb-ms-0023
 • ubb-ms-0034
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0223
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0252
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0273
 • ubb-ms-0339
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0494
 • ubb-ms-0495
 • ubb-ms-0537
 • ubb-ms-0538
 • ubb-ms-0539
 • ubb-ms-0559
 • ubb-ms-0607
 • ubb-ms-0650
 • ubb-ms-0681
 • ubb-ms-0777-H
 • ubb-ms-0838

Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen

1544-01-25

Kirke, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

J. Neumann: Opuscula.

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Kristendom, Kirke, Gravstein, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirkevindu, Kors, Drikkehorn

Lorentz Diderich Klüwer

Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer.

Gravplasser, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Gård, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger

Jacob Neumann; Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Norge, Gravplasser, Kirke, Antikvariske opptegnelser, Antikvariske tegninger

Magnus Berg (Den berømmelige Konstner) hans Erklæring om Alterens Sacramente.

1700-tallet, Religion, Klage, Kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Magnus Bergs erklæring om alterens sakramente

Biskop Dr. Wandals Brev til Clericiet om et Honorario til Griffenfeld for hans Bewaagenhed mod Geistligheden o. s. v.

1671-02-03

Brev, Religion, 1600-tallet, Kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Biskop, Losje, Frimureri

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Nogle Bemærkninger om Skone, Vatne og Ørskougs Kirker.

1800-tallet, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, 1500-tallet, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

Arkitektur, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Brev, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Folkloristikk, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøde, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Bergen, Zoologi, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Lovgivning, Kirke, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprosess, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen, Kirkeregnskap, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Danmark, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

[Forskjellige dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie og I. C. Dahl]

Brev, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Glassmaleri, Slidre kirke, Bergens byes vaaben. Humoristisk tegning av professor J. C. Dahl, Solvorn, Tegninger, humoristisk, av Bergens bysegl av professor Dahl

Wilhelm Frimann Koren Christie; Johan Christian Dahl

Til Efterretning om Glasmalerierne i nogle Kirker i Bergens stift.

1843

Arkitektur, Historie, Kirke, Glassmaleri

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum]

Bergen, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Bergens museum, Kloster, Kirke, Gulatings lagmenn, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Urda, Bergens og Gulatings lagmænd, Justedalens kirke og kald ang.

Frants Voitel

Biskop J. Neumann: Indberetning til Bergens Museums Direktion om antikvariske Iagttagelser og Indsamlinger.

1826-06-14

1800-tallet, Brev, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Manuskript, Kirke, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Indberetninger til museets direktion om reiser etc.

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 15: [Om Sølv-Kalken i Wosse-Wangens Kirke.]

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Kirke, Kalk

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 63: [Fanøe Kirkedørs-Ring]

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Kirke, Fana Kirke

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 140: [Om et Skab, som det Bergenske Museum har faaet fra Gravens Hovedkirke.]

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Kirke

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Brev, Brannslukning, Bergen, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Kloster, Stiftelse, Tyveri, Topografi, Kirke, Sjødyr, Runealfabet, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Diplomer, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Språkforskning, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Gullfunn, Indsættelse paa tugthuset 1775, Byzantisk maleri i B. M., Ordsprog, Legat, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Tyv, Navneskikk, Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Materialier til Urda

Brev, Bergen, Arkeologi, Religion, Historie, Folkloristikk, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Urda, Språkforskning, Byzantisk maleri i B. M., Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Rune-monumenter i Bergens stift av W. F. K. Christie, Navne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Hjørundsfjords prestegjelds beskrivelse, Bergenhus fæstning og slot, Personnavne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Inventarliste, Mindesmerker og sagn vedk., Jørringsfjords prestegjeld

I.C. Dahl

Notat om St. Clemens kirke og Salomons Tempel. I.C. Dahl, 6. januar 1844.

1844-01-06

1800-tallet, Arkitekturhistorie, Kirke, St. Olav

I.C. Dahl

Tegning av kapellvindu, I.C. Dahl 31. desember 1849.

1849-12-31

1800-tallet, Arkitektur, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkevindu

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-05-18

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-05-25

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-06-18

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-07-15

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-16

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-31

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-31

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-10-26

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-10-14

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1842-02-22

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra August Konow til arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-25

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Konrad Maurer

Brev

1892-02-07

1800-tallet, Katalog, Kloster, Kirke, Museum, Katolisisme, Bildegalleri

Catharine Hermine Kølle

C.H. Kølles skisse over Vang kirke i Hedmark

Prospekt, Kirke, Skisse

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-11-04

Brev, Arkeologi, Middelalderen, Kirke

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1929.

1929-10-24

Brev, Arkeologi, Kirke

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1932.

1932-01-05

Brev, Arkeologi, Kirke

Theodor Petersen

Brev fra Theodor Petersen til Haakon Shetelig. 1926.

1926-05-29

Brev, Arkeologi, Kirke, Gravstein

Theodor Petersen

Brev fra Theodor Petersen til Haakon Shetelig. 1945.

1945-02-03

Brev, Arkeologi, Kirke

Catharine Hermine Kølle

Trondhjems Domkirke, seet fra Helgesæter.

Prospekt, Kirke, Malerkunst, Naust

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Ullensvangs Kirke og Præstegaard."

Prospekt, Kirke, Malerkunst, Prestegårder

Francis Beckett; Pacht&Chrone, Lystryk

Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder.

Fotografi, Danmark, Kirke, Lystrykk

Johan Nordahl Brun

Nyekirkens Indvielse den 25de November 1801

1800-tallet, Bergen, Innvielse, Kirke, Ceremonialet ved Nykirkens indvielse 1801

Jacob Neumann

Noget om Orden, Stilhed og Velanstændighed i Kirken

1800-tallet, Bergen, Reglement, Kirke

Catharine Hermine Kølle

Uldvigs Kirke og Præstegaard.

Prospekt, Kirke, Malerkunst, Prestegårder

Catharine Hermine Kølle

Gravens Kirke.

Prospekt, Kirke, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Kingservigs Kirke.

Prospekt, Kirke, Malerkunst