Kirke 16

Samlinger knyttet til Kirke

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0005
 • ubb-ms-0023
 • ubb-ms-0034
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0223
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0252
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0273
 • ubb-ms-0339
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0494
 • ubb-ms-0495
 • ubb-ms-0537
 • ubb-ms-0538
 • ubb-ms-0539
 • ubb-ms-0559
 • ubb-ms-0607
 • ubb-ms-0650
 • ubb-ms-0681
 • ubb-ms-0777-H
 • ubb-ms-0838

Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen

1544-01-25

Kirke, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

J. Neumann: Opuscula.

Kirkeruin, Kirkeskikker, Kulturhistorie, Reiseskildringer, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Biskop Dr. Wandals Brev til Clericiet om et Honorario til Griffenfeld for hans Bewaagenhed mod Geistligheden o. s. v.

1671-02-03

Brev, Religion, 1600-tallet, Kirke, Kirkehistorie, Biskop, Religiøse skrifter m.m., Losje, Frimureri

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Nogle Bemærkninger om Skone, Vatne og Ørskougs Kirker.

1800-tallet, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, 1500-tallet, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Brev, Danmark, Kulturhistorie, Arkeologi, Religion, Historie, Folkloristikk, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religiøse skrifter m.m., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøder, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Lover, Bergen, Zoologi, Kulturhistorie, Reiseskildringer, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Kirke, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprosess, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen, Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Bergen, Danmark, Kulturhistorie, Reiseskildringer, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjælv i Noreg, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

[Forskjellige dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie og I. C. Dahl]

Brev, Bergen, Reiseskildringer, Arkeologi, Religion, Kirke, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Slidre kirke, Bergens byes vaaben. Humoristisk tegning av professor J. C. Dahl, Solvorn, Glasmalerier, Tegninger, humoristisk, av Bergens bysegl av professor Dahl

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum]

Bergen, Religion, Bergens museum, Kloster, Kirke, Gulatings lagmenn, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Urda, Bergens og Gulatings lagmænd, Justedalens kirke og kald ang.

Frants Voitel

Biskop J. Neumann: Indberetning til Bergens Museums Direktion om antikvariske Iagttagelser og Indsamlinger.

1826-06-14

1800-tallet, Brev, Reiseskildringer, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Manuskript, Kirke, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Protokol over befundne merkværdigheter i Ytre-Sogns provsties kirker

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Brev, Bergen, Brannslukning, Zoologi, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Kloster, Stiftelse, Tyveri, Topografi, Kirke, Sjødyr, Runealfabet, Diplomer, Kirkehistorie, Utdrag, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Språkforskning, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Gullfunn, Indsættelse paa tugthuset 1775, Byzantisk maleri i B. M., Ordsprog, Legat, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Tyv, Navneskikk, Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Materialier til Urda

Brev, Bergen, Arkeologi, Religion, Historie, Folkloristikk, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Urda, Språkforskning, Byzantisk maleri i B. M., Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Rune-monumenter i Bergens stift av W. F. K. Christie, Navne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Hjørundsfjords prestegjelds beskrivelse, Bergenhus fæstning og slot, Personnavne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Inventarliste, Mindesmerker og sagn vedk., Jørringsfjords prestegjeld

Catharine Hermine Kølle

C.H. Kølles skisse over Vang kirke i Hedmark

Prospekt, Kirke, Skisse

Francis Beckett; Pacht&Chrone, Lystryk

Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder.

Fotografi, Danmark, Kirke, Lystrykk

Johan Nordahl Brun

Nyekirkens Indvielse den 25de November 1801

1800-tallet, Bergen, Innvielse, Kirke, Ceremonialet ved Nykirkens indvielse 1801

Jacob Neumann

Noget om Orden, Stilhed og Velanstændighed i Kirken

1800-tallet, Bergen, Reglement, Kirke