Stiftelser 2

Samlinger knyttet til Stiftelser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0534
  • ubb-ms-0541
  • ubb-ms-0602
  • ubb-ms-0777-J

Johan Nordahl Brun

Gammelt og Nyt om Stiftelsen Christi Krybbe

1800-tallet, Bergen, Christi krybbe skoler, Fattigskoler, Stiftelser, Skoler

Fundation og Anordning for en af Hof-Agent Danckert D. Krohn oprettede Stiftelser i Bergen Anno 1789

1700-tallet, Stiftelser, Danckert Krohn’s stiftelse