Navneskikk 56

Samlinger knyttet til Navneskikk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-K

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Brev, Brannslukning, Bergen, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Kloster, Stiftelse, Tyveri, Topografi, Kirke, Sjødyr, Runealfabet, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Diplomer, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Språkforskning, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Gullfunn, Indsættelse paa tugthuset 1775, Byzantisk maleri i B. M., Ordsprog, Legat, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Tyv, Navneskikk, Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

H. Bonnevie

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 06

1836

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

Irgens

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 07

1836

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

G. Lund

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 08

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

C.F. Hvidt

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 18

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

H.G. Magelssen

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 21

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

Røttinn

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 26

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

Rennord

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 40

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk

Claus Winther Kamstrup

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 48

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergen museum, Navneskikk