Utdrag 17

Samlinger knyttet til Utdrag

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0089
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0158
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0166
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0195
 • ubb-ms-0204
 • ubb-ms-0206
 • ubb-ms-0209
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0332
 • ubb-ms-0350
 • ubb-ms-0367
 • ubb-ms-0369
 • ubb-ms-0372
 • ubb-ms-0469
 • ubb-ms-0470

Lisch

Extract af Jahrbücher für Wisssenschaftliche Kritik, März 1837, (Nr. 49, 50 og 51).

1800-tallet, Arkeologi, Tyskland, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi

Christian Magnus Falsen: Excerpta.

Historie, Utdrag

Søren Christensen

Religiøse Excerpter af Severinus Christierni Norwegus, Bergensis

Religion, Bibelen, Det Gamle Testamentet, Det Nye Testamentet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religionshistorie, Utdrag, Bibelhistorie

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prosa, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Forlik, Kirkehistorie, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Chronologia Danica sive Annotata ad. I. Svaningii Chronologiam Danicam. (1569 - 1728)

Danmark, Historie, Kirkehistorie, Utdrag

Et haandskrevet Samlebind fra Midten av 1700-tallet.

Danmark, Dikt, Poesi, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, Samlebind

Extract af Visitaz-Protocol for Biskopperne Paul Martin Ostrup (død 1619) og Mathias Jensen Medelfart over Skaane, Halland, Bleking og Bordingholm (fra 1617 til 1636).

Danmark, Religion, Sverige, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Utdrag, Visitatsprotokoll, Bordingholm

Wilhelm Frimann Koren Christie

Excerpt-Bog indeholdende Alphabeter, Abbreviaturer, Calendere, Festdage etc., samlet 1825-1838

1800-tallet, Kalender, Norge, Historie, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Skrifttegn, Festdager, Heraldikk, Abbreviatur

Botaniske Avhandlinger fra 1759.

Botanikk, Sverige, Utdrag

Lovsamling. Væsentlig vedk. ægteskabssaker i Norge.

Brev, Lovgivning, Religion, Kirkehistorie, Utdrag, Juridisk litteratur, Norske ”Christen Rett”, Ekteskapslovgivning, Lovsamling, væsentlig vedk. egteskapssaker i Norge, fra ca. 1600

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, 1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Norge, Teologi, 1600-tallet, Kirkehistorie, Utdrag, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagbok, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Finansdepartementet; Handels- og tolldepartementet

Ekstrakt av Finans-, Handels- og Tolldepartementets Circularie av den 16. Februar 1819

1819-02-16

1800-tallet, Reskript, Reskripter,, Skip, Sirkulære, Målebrev, Skipsmåling, Tollvesen, Utdrag

Christian Magnus Falsens Manuskripter.

Historie, Manuskript, Utdrag, Provstierne i Bergens stift, Lensmænds navn og indkomst i S. B. A., Skrifter av blandet indhold, Skibreder i Bergen stift, Bergens stift, Indledning til den ældre historie, Tingholdspenge, Noticer ang. Bergens stift og søndre Bergenhus amt

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Lovgivning, Bergen, Zoologi, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Kirke, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprosess, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen, Kirkeregnskap, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Brev, Bergen, Brannslukning, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Kloster, Stiftelse, Tyveri, Topografi, Kirke, Sjødyr, Runealfabet, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Diplomer, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Språkforskning, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Gullfunn, Indsættelse paa tugthuset 1775, Byzantisk maleri i B. M., Ordsprog, Legat, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Tyv, Navneskikk, Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet