Christian Magnus Falsen: Excerpta. 2

Indeholdende geografiske og historiske oplysninger. 2 hefter. Litr. A og B. Fol. A indeholder 25 beskrevne blader, B 28 beskrevne blader med register. B.


Christian Magnus Falsen

1800-tallet, Geografi, Historie

Manuskript ubb-ms-0038-a

Christian Magnus Falsen

Med register

1800-tallet, Geografi, Historie

Manuskript ubb-ms-0038-b