Christian Magnus Falsen


Christian Magnus Falsen er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0176
  • ubb-ms-0177
  • ubb-ms-0178
  • ubb-ms-0507
  • ubb-ms-0599


Relaterte samlinger

Christian Magnus Falsen: Excerpta.

Indeholdende geografiske og historiske oplysninger. 2 hefter. Litr. A og B. Fol. A indeholder 25 ...

Samling ubb-ms-0038