Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1898-02-25

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-59

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1863-12-16

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-12

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 123

1923-01-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-11

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1896-07-11

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-44

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-05-29

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-49

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1877-05-19

Om planlegging av neste etappe av Nordhavsekspedisjonen.

Zoologi, Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-19

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1896-07-02

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-43

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Copie av Skjøde.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-037

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-001

Hjalmar Heiberg

Brev til D.C. Danielssen fra Hjalmar Heiberg.

1880-01-02

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-4-01

Ukjent

Trusselbrev til Christian Magnus Falsen 17. mai 1821

1821-05-17

Brev til Christian Magnus Falsen der han blir truet på livet. Avsender skriver at hans sykdom skriver seg fra gift, men at porsjonen var for liten. Han skal passe seg, fordi den samme lumske gift ...

1800-tallet, Gift, Trussel, Trusselbrev

Brev ubb-ms-0178-d-10

Diverse kvitteringer 1825-1826

Kvittering på betaling fra Konsul Rohde 6. januar 1825. Betalingen gjelder et lån fra kongen på 4000 spesidaler. Underskrevet av Falsen.

Salg, 1800-tallet, Gård, Kvittering, Betaling

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-01

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1855-01-15

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-31

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Kopi av Skjøde.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-042

Hans Hertwig

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 121

1901-06-16

Vedlagt referanser/avisomtaler

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Brev ubb-ms-0550-d-e-09

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1875-01-08

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-10

Bakerlauget i Bergen

Aktstykker i rettsaken Martens contra Lau 1841-1842.

1843-06-16

Brev

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-d-02-07

Kvittering på arbeid på Stiftamtmann Falsens gård. Dato 11. juli 1825.

1825-07-11

Undertegnede har besørget arbeid på Stiftamtmann Falsens gård. Veggene på kjøkkenet hvites og farget med gul limfarge mm. To menn arbeidet i to dager.

1800-tallet, Bygningsarbeider, Gård

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-08

Brev fra Worsøe? den 2. Oktober 1826.

1826-10-02

Omhandler skyld på en gård.

1800-tallet, Gård

Brev ubb-ms-0178-a-03-03

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-03-18

Angående utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-4-18-1

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1896-07-20

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-55

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-07-05

Brev fra Julius Olsen til Rigsadvokaten.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-11

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1857-10-02

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-52

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1875-01-02

Kopi av Kjøbekontrakt.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-039

Skattefogd Malling

Innkreving av brannkontingent fra Konsul Worsøe 20. desember 1826

1826-12-20

Herr Consul P. L. Worsøe tilkommer å betale brannkontingent til den alminnelige brannkasse for termin 1826 på til sammen 57 spesidaler og 75 skilling. Hvis det ikke betales straks vil utpanting påfølge. Underskrevet av Malling ...

Brev ubb-ms-0178-a-03-43

Ole Jacob Broch

Brev til D.C. Danielssen fra Ole Jacob Broch.

1878-05-12

Angående Danielssens reise til Verdensutstillingen i Paris 1878.

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-25

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1854-06-29

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-27

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Monrad og Kierulf

1858-11-01

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-67

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Høiesteret.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-29

Fortegnelse over det Deichmanske bibliotheks væsenligste tilvæxt 1851-1886

Katalog, Bokkatalog, Boksamling, Bibliotek, Bibliotekshistorie

Bok ubb-halvorsen-o-0160

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1859-08-15

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-70

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1859-09-10

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-71

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1900-02-19

Brev fra advokat E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-33

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1857-02-23

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-43

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1890-11-15

Brev

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-06-b

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1856-06-20

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-37

Kvittering på at Christian Magnus Falsen har innbetalt gebyr til ordenskassen 20. Oktober 1825.

1825-10-20

No. 13. Kvittering på at Christian Magnus Falsen har innbetalt den norske ordenskasse i anledning av hans utnevnelse til Kommandør av Nordsjerneordenen bestemte gebyr med 10 spesidaler. Det kvitteres på ordensskattemesternes vegne. Underskrevet av kansellist ...

1800-tallet, Kvittering, Nordstjerneordenen, Gebyr, Orden

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-26

Nicolai Andresen; Peter Heinrich Schreiner

Kvittering til Hagbart Falsen 18. september 1821

1821-09-15

Kvittering på betaling av blått klede.

1800-tallet, Kvittering, Klede

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-38

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1858-06-11

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-61

August Tidemand

Brev til D.C. Danielssen fra August Tidemand

1867-06-18

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-26

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-03-18

Angående utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-4-18-2

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-07-20

Brev fra Bergens Politikammer til Bergens Magistrat.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-38-05

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1857-02-23

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-43

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1893-07-17

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-23

Nota oktober 1825 om reparasjoner på Christan Magnus Falsens gård.

1825-10-18

Nota angående bruk av materiale på reparasjoner på Herr Stiftamtmann Falsens gård denne sommeren. Dette skal godtgjøres og er betalt til Herr Solem.

1800-tallet, Gård, Reparasjon

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-07

John Hazeland

Brev til D.C. Danielssen fra John Hazeland.

1880-06-14

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878. Hazeland oversatte manuskripter til engelsk.

Bergen museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-4-05

Jacob Edward Flinto

Kvittering for reise 19. oktober 1825

1800-tallet, Reise, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-09

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1871-05-06

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-13-a

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1894-08-27

Indstilling fra Komiteen for sociale Spørgsmaal.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-020-004

Carl Wilhelm Boeck

Brev fra Carl Wilhelm Boeck til Daniel Cornelius Danielssen

1851-06-16

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-08

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1853-10-04

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-187

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Monrad og Kierulf

1858-11-01

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-67

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

Beslutning.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-020-009

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1899-09-20

Telegram fra advokat E. Boysen til B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-24

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Kjøbekontrakt.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-010

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 118

1922-03-28

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-06

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra fra Det Akademiske Collegium ved det Kongelige Fredriks Universitet

1857-05-19

Undertegnet av bl.a. Caspari, Holmboe og Blytt

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-50

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1853-12-25

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-23

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1871-03-29

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-12

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-05-07

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-12

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1871-04-20

Brev.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-038

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-04-02

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-11

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1894-06-09

Forhandlinger i Odelsthinget (#78).

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-020-011

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1853-12-25

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-23

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1858-02-07

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-54

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1853-02-01

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-15

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1890-07-22

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Oldermanden for Bagerlauget, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-02-e

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1899-10-14

Brev fra advokat E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-28

Carl Wilhelm Boeck

Brev fra Carl Wilhelm Boeck til Daniel Cornelius Danielssen

1848-01-14

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-47

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Deduktion i Sag.

1800-tallet, Bakerlauget, 1900-tallet, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-004-a

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-09-10

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-48

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1856-03-31

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-34

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1801-12-07

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-045

Thorstein Hallager Hiortdahl

Brev til D.C. Danielssen fra Thorstein Hiortdahl.

1878-10-24

Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-28

Ole Rømer Aagaard Sandberg

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Ole Sandberg

1868-04-13

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-30

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 90: [Optegnelse af Naturalier, som kunde afsendes til Universitetets Museum i Christiania.]

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Museologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-e-090

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

Norsk Retstidende #52

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-009-03

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.M Falsen 28. oktober 1825

1825-10-28

Inneholder regnskap.

1800-tallet, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-01-04

Johannes Wilhelm Christian Steen

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Jiohannes Steen

1867-03-16

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-25

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1899-11-15

Norsk Retstidende #42-43

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-009-05

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1857-05-05

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-47

Brev fra Carl Borgaard, Christiania

1853-05-10

Teaterbygning

Brev ubb-ms-2083-c-3-04

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1819-09-26

Brev fra Høiesteretsadvokat Einar Boysen til bagemester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-07

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-05-15

Norsk Retstidende, nr. 19

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-35-b

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-06-06

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-30

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1857-03-31

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-46

Diverse kvitteringer 1825-1826

Kvittering angående slaget av herr Generalprokurør Falsen sin gård til Consul Worsøe 27. april 1826. Sum 1000 spesidaler. Underskrevet av W. Røsner.

Salg, 1800-tallet, Gård, Kvittering, Betaling

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-01

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1894-06-08

Forhandlinger i Odelsthinget (#75).

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-020-012

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Afskrift.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-050

Enevold Munch Falsen

Brev fra Enevold Falsen til Christian Magnus Falsen 7. mars 1828

1828-03-07

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-d-01

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1890-11-27

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-07

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 44

1919-01-26

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-c-09

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1858-07-04

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-63

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1858-08-17

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-64

Werner

Brev til Artilleri Kaptein Møller fra H Werner 13. februar 1835.

1835-02-13

Inneholder også regnskap bakpå brevet datert 1844 og 27. september 1831.

1800-tallet, Dom, Verge, Overformynderiet, Søksmål

Brev ubb-ms-0178-a-02-04

Joh. F. Hammerstein

Regning til J. F. Hammerstein. 4. juni 1825.

Falsen skriver at han fra vognfabrikatør Hammerstein mottatt en regning på restbeløp som er gjennomgått og funnet riktig.

1800-tallet, Vognfabrikk, Regning, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-14

Brev til Christan Magnus Falsen 31. mai 1825.

1825-05-31

Inneholder regnskap. Henviser til brev 9. oktober 1826.

1800-tallet, Regnskap, Nordstjerneordenen, Orden

Brev ubb-ms-0178-a-03-13