Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1840-1865

1849-06-08

Morgenbladet 1849, nr. 159

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-b-52

Reisepass for Madamme Anne Magdalene Thoresen

1853-04-11

Reisepass skrevet på fransk på en side, tillater Mm.Thoresen å besøke Denmark, Tyskland, France. Det er undertegnet av Severin Løvenskiold, ridder og Commandeur av H.Kongl.Maj.Ordner, Andre side viser stempler fra felere europeiske land Mm.Thoresen ...

Pass ubb-ms-2083-c-3-02

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 118

1922-03-28

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-06

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 44

1919-01-26

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-c-09

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-04-02

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-11

Brev fra Carl Borgaard, Christiania

1853-05-10

Teater

Brev ubb-ms-2083-c-3-04

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 122

1922-12-27

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-10

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1879-11-24

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-49

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-02-05

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bergens Bagerlaugets Oldermand.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-52-a

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Copie av Skjøde.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-037

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-001

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-02-05

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Oldermanden for Bagerlauget Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-52-b

Thorstein Hallager Hiortdahl

Brev til D.C. Danielssen fra Thorstein Hiortdahl.

1878-02-09

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-24

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 126

1923-02-06

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-14

Carl Wilhelm Boeck

Brev til D.C. Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1867-09-05

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-28

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-01-30

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-28

Diverse kvitteringer 1825-1826

Kvittering på betaling fra Konsul Rohde 6. januar 1825. Betalingen gjelder et lån fra kongen på 4000 spesidaler. Underskrevet av Falsen.

1800-tallet, Gårder, Salg, Kvittering, Betaling

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-01

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1858-07-04

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-63

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1877-05-19

Om planlegging av neste etappe av Nordhavsekspedisjonen.

Zoologi, Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-19

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1893-11-22

Norsk Retstidende #47

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-009-02

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Kopi av Skjøde.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-042

Henrik Mohn; Joachim Grieg

[Brev til Joachim Grieg fra Henrik Mohn, 30. oktober 1878]

1878-10-30

Angående Nordhavsekspedisjonen 1976-1878. Joachim Grieg var skipsfører på ekspedisjonsskipet "Vøringen".

Ekspedisjon, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Brev, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878

Manuskript ubb-ms-0825-a-01

Kvittering på mottatt regning fra herr Hagbart Falsen 20. oktober 1825.

1825-10-02

Kvittering på mottatt regning fra herr H. Falsen for herr stiftamtmann Falsen på 20 spesidaler og 20 skilling.

1800-tallet, Regning, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-29

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.M Falsen 28. oktober 1825

1825-10-28

Inneholder regnskap.

1800-tallet, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-01-04

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1892-05-07

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-12

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1764-03-22

Copie.

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-005

Laurits Martin Esmark; Halvor Heyerdahl Rasch

Brev til D.C. Danielssen fra Laurits Esmark og Halvor H. Rasch

1858-10-09

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-66

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1854-04-03

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-26

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1890-11-15

Brev

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-06-b

Axel Gudbrand Blytt

Brev til D.C. Danielssen fra Axel Blytt.

1879-03-11

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-35

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1893-06-21

Norsk Retstidende, nr. 18

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-35-c

Enevold Munch Falsen

Brev fra Enevold Falsen til Christian Magnus Falsen 7. mars 1828

1828-03-07

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-d-01

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1861-12-09

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-06

Johannes Wilhelm Christian Steen

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Jiohannes Steen

1867-03-16

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-25

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Høiesteret.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-29

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1865-06-28

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-20

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-09-10

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-48

Johan Halvorsen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 128

1901-04-16

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet, Kapellmester

Brev ubb-ms-0550-d-e-16

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1865-02-21

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-17

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1866-01-15

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-23

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1899-01-30

Brev fra Høiesteretsadvokaten E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-19-a

Hagbarth Falsen

Brev fra Hagbarth Falsen til broren C.W. Falsen 7. mars 1826

1826-03-07

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-a-01-10

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1873-01-16

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-19

Kvittering for oppføring av skolebygning 17. oktober 1825.

1825-10-17

For tilsyn av oppførelse av skolebygning etter fullmakt av Generalprokurør og Stiftamtmann Falsen har Inspektør Kock betalt 50 spesidaler.

1800-tallet, Kvittering, Skolehus

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-10

Brev til Christian Magnus Falsen 29. april 1826.

1826-04-29

Brevet inneholder regnskap.

1800-tallet, Gårder, Regnskap

Brev ubb-ms-0178-a-03-12

Carl Wilhelm Boeck

Brev til D.C. Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1867-06-19

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-3-27

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 123

1923-01-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-11

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1853-10-04

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-7-187

Bakerlauget i Bergen

Aktstykker i rettsaken Martens contra Lau 1841-1842.

1842-10-13

Brev

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-d-02-06

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1857-02-20

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-42

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1840-1865

1850-02-22

Morgenbladet 1850, nr. 53

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-b-50

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1855-01-15

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-31

Jacob Edward Flinto

Kvittering for reise 19. oktober 1825

1800-tallet, Reise, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-09

Theodor Kjerulf

Brev til D.C. Danielssen fra Theodor Kjerulf.

1879-11-13

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-47

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

Beslutning.

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-020-009

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1856-06-09

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-36

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Kjøbekontrakt.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-010

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1895-05-29

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-49

Michael Sars

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Sars

1856-06-20

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-37

Thorstein Hallager Hiortdahl

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Th. Hiortdahl

1876-09-03

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-4-04

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-06-25

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-33

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1854-01-01

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-24

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1881-03-26

Angående utgivelse av rapportene fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-4-19

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1899-01-30

Brev fra Høiesteretsadvokaten E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-19-c

Henrik Mohn

Brev til D.C. Danielssen fra Henrik Mohn.

1879-11-18

Angående utgivelse av rapporter fra Nordhavsekspedisjonen 1876-1878.

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-3-48

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1878-10-30

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-30

Henrik Mohn; Joachim Grieg

[Brev til Joachim Grieg fra Henrik Mohn, 18. november 1880]

1880-11-18

Angående Nordhavsekspedisjonen 1976-1878. Joachim Grieg var skipsfører på ekspedisjonsskipet "Vøringen".

Ekspedisjon, Forskningsekspedisjon, Nordhavsekspeditionen, Brev, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78, Manuskripter og tegninger vedk. Nordhavsekspeditionen 1876 – 1878

Manuskript ubb-ms-0825-a-02

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

Deduktion i Sag.

1800-tallet, 1900-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-004-a

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 14

1917-07-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-11

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1898-02-25

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-60

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Brev fra W.F.K Christie til Lyder Sagen, 1815]

1815-06-13

Maskinskrevet avskrift av original i Riksarkivet. Utført 5/4-1938. Utført av førstearkivar H. Blom Svendsen 

1800-tallet, Bergen, Universitetet i Oslo, Christiania, Christies reiser

Brev ubb-ms-0841-c-1

Werner Hosewinckel Christie

Quodlibet-papirer. Diverse småbidrag av medlemmer av Quodlibet til møtene. 45

1923-05-16

4°. 1 beskr. bl. L.

1900-tallet, Tyveri, Quodlibet, Quodlibet-pokalen, Pokal

Manuskript ubb-ms-0811-a-16

Fr. Schubeler

Brever og Optegnelser av historisk antikvarisk Indhold. 12

1836-10-16

1800-tallet, Bergen, Helleristninger, Historie, Illustrasjoner, Bergens Museum

Brev ubb-ms-0262-g-12

Frederik Stang

Brev fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre, til D.C. Danielssen

1850-04-24

Brevet signert av statsråd Fredrik Stang

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-01

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1898-02-10

Brev fra Høiesteretsadvokaten E. Boysen til bagermester B. Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-002-16

Regning til sadelmaker Hammerstein 11. januar 1826

1826-01-11

Regning til Christian Magnus Falsen til sadelmaker i Christiania, Johs. F. Hammerstein, over utgifter til blant annet en koffert med innretning til flasker, remmer med spenner, dombjelle påsatt en bjellekrans, sadeldekke av selskinn og en ...

1800-tallet, Vognfabrikk, Regning, Koffert, Sadeldekke, Dombjelle

Regning ubb-ms-0178-b-23

Georg Ossian Sars

Brev til D.C. Danielssen fra Georg Ossian Sars.

1876-11-16

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-15

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1853-02-01

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-15

Carl Wilhelm Boeck

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Carl Wilhelm Boeck

1856-03-31

Medisin, Lepraforskning

Brev ubb-ms-2083-b-2-34

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 90: [Optegnelse af Naturalier, som kunde afsendes til Universitetets Museum i Christiania.]

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Museologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-e-090

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1873-07-04

Brev fra J.C. Helgesen

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-27

Skrivelser vedk. Selskabet for Norges Vel 1831. (Ang. valg paa medlemmer) 03

1831-04-11

1800-tallet, Selskabet for Norges Vel

Manuskript ubb-ms-0186-d-1-3

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1890-05-06

Copi av Skjøde.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-021

Kvittering på at Christian Magnus Falsen har innbetalt gebyr til ordenskassen 20. Oktober 1825.

1825-10-20

No. 13. Kvittering på at Christian Magnus Falsen har innbetalt den norske ordenskasse i anledning av hans utnevnelse til Kommandør av Nordsjerneordenen bestemte gebyr med 10 spesidaler. Det kvitteres på ordensskattemesternes vegne. Underskrevet av kansellist ...

1800-tallet, Nordstjerneordenen, Kvittering, Gebyr, Orden

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-26

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

Norsk Retstidende #52

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-009-03

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1871-08-14

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-17

Bakerlauget i Bergen

Diverse Tryksager.

1893-06-21

Norsk Retstidende #18

Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-25-009-01

Carl Wilhelm Boeck

Brev fra Carl Wilhelm Boeck til Daniel Cornelius Danielssen

1846-07-03

Lepra, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-28

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1871-06-17

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-15

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1842-08-22

Extraktafskrift.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-035

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1893-08-28

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-47

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1839-03-20

Relatert til W. Knudsen og K. A. Gundersen

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skokmaker, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-139-45

Bakerlauget i Bergen

Dokumenter for årene 1866-1892

1871-03-18

Brev fra C.M. Hansen, høiesteretsadvokat

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-23-c-01-08

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1897-12-17

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagermester Reimers.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-61

Brev til Daniel Cornelius Danielssen; uidentifisert avsender

1858-05-10

Bergens museum

Brev ubb-ms-2083-b-2-58

Bakerlauget i Bergen

Processerne om Bakerlaugets Privilegier 1890-1900.

1894-06-22

Brev fra advokaterne Bergh og Lous til Bagerlaugets Oldermand, Bergen.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-24-001-32