Christian Magnus Falsen: Historiske Antegnelser og Kronologiske antegnelser 2


Christian Magnus Falsen

Indeholder nogle historiske anekdoter, hvortil der er tilføiet med en anden haandskrift: ...

1800-tallet, Historie, Verdenshistorie

Manuskript ubb-ms-0039-a

Christian Magnus Falsen

1800-tallet, Historie, Verdenshistorie

Manuskript ubb-ms-0039-b