Samlinger knyttet til Munkeliv kloster

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-1204-35

Jardarskrá stadarins at Munklifi

Kopi av Langes avskrift. Tilhørt W. F. K. Christie.

Bergen, Historie, Middelalderen, Kloster, Klostervesen, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Jardaskra stadarius at Munklifi

Manuskript ubb-ms-0003

Jardarskrá stadarins at Munklifi

Fortegnelse over Munkelivs klosters jordegods i sidste halvdel av 14-tallet. Avskrevet 1843 for Bergens museum av Chr. Lange ...

Bergen, Historie, Middelalderen, Kloster, Klostervesen, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Jardaskra stadarius at Munklifi

Manuskript ubb-ms-0002

Diplom datert 1558, 17. juni. Bergen

1558-06-17

Bergens og Gulatings lagmann, Matts Størssøn samt begge borgermestre og lagretten i Bergen tilkjenner Arnfinn Sigurdssøn 4 månedsmatsbol i Bjørge i Kvitlar åtting på Voss, som en kvinne ved navn Steinvor hadde skjent til Munkeliv ...

Odelsrett, 1500-tallet, Diplomer, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0239