Kobbersmedelaugets protokoller og dokumenter 23


1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-70

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-73

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-74

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-75

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-76

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-78

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-79

Originalen

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Christian VI

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-1-1

Bergen, 1700-tallet, Frederik V, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-1-2

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-1-3

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-1-4

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Christian VI

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-1-5

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-1-7

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-1-8-1

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-1-8-4

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-1-8-5

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-2

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-3

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-4