Kobbersmedelaugets protokoller og dokumenter 10


1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-70

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-73

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-74

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-75

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-76

Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-78

1800-tallet, Bergen, 1700-tallet, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-79