1. Kobbersmedelaugets Dokumenter. 5 dokumenter hvorav merkes: 4


1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-2

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-3

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Manuskript ubb-ms-0167-06-80-4