Samlinger knyttet til København

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0020
  • ubb-ms-0080
  • ubb-ms-0092
  • ubb-ms-0151
  • ubb-ms-0159
  • ubb-ms-0184
  • ubb-ms-0191
  • ubb-ms-0230
  • ubb-ms-0281
  • ubb-ms-0777-L

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 92

1920-08-11

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-35

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 91

1920-07-31

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-34

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 026

1835-10-21

1800-tallet, Museumshistorie, København, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brev ubb-ms-0198-a-025

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Wivets klageposter mot Brandt samt dem approberte dom.

1772

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-08

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 46

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-c-11

Utnevnelse til tollbetjent.

1800-11-01

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-a-1

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-07-21

Avskrift fra 1951. Brøgger ser fram til besøk av Shetelig og sier de kan prate nærmere sammen om Sheteligs deputasjon for Kongen.

Brev

Brev ubb-ms-1195-29-09

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1799-05-11

1700-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Manuskript ubb-ms-0167-14-018-025

Magnhild Ødvin Bukdahl

[Brev fra Magnhild Ødvin Bukdahl til Nikolai Johannes Astrup, sommer 1927]

1927

Kunst, Norge, Vestlandet, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-o-1-2-4

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 112

1925-11-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-f-17

Christian Frederik Lütken

Brev til D.C. Danielssen fra Christian Fredrik Lütken

1867-02-07

Zoologi, Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-3-24

Hans og Kirsten, eller belønnet troskab : en sandfærdig begivenhed fra Jylland

Faas i Boghandelen Bingaardstræde, Nr. 18. Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-55

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Uttog av Wivets fortale.

1772

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-06

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 81

1920-07-24

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-24

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Extractum protocolli, bekræftet av Struensee.

1772

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-03-b

August Enna

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 57

1901-09-23

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-b-49

Carl og Emma: den første kærlighed

Trykket hos Carl Andersens Bogtrykkeri. Forlagsboghandelen, Bingaardsstrædet Nr. 18, Stuen

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-26

Kærlighed og Troskab

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-61

Den nyeste Friervise. Den fortryllende Kesten og Frieren. - Og: Vi Ta'r det med knusende ro

Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-53

Plads for madammen! Den nyeste glade Københavner-vise og: Apellen lød i den danske hær

Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-71

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-05-21

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-55

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 49

1918-10-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-d-03

Christian Frederik Lütken

Brev til D.C. Danielssen fra Christian Lütken.

1880-12-14

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-4-14

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand:Ulldals forsvar for Struensee.

1772

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-09

Christian Frederik Lütken

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Christian Lütken

1858-06-21

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-62

Japetus Steenstrup

Brev til D.C. Danielssen fra Japetus Steenstrup.

1880-12-14

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-4-13

Christen Worm

Biskop Worms Erklæring om Jødernes Supplik til Kong Fredrik IV, dat. Kjøbh. 20/1 1725

1725-01-20

Avskrift. 4°. 8 beskrevne blader. H.

Jødedom, Danmark-Norge, 1700-tallet, Jøder

Supplikk ubb-ms-0188-c

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-10-24

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-64

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Wivets klageposter mot Struensee samt den av konge approberte dom.

1772

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-07

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-06-12

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-57

Erik Skram

Brev fra Erik Skram til Søren Falch, datert 23. november 1898

1898-11-23

Brevet er sendt fra Ø. Classensgade 11

Brev ubb-ms-2107-b-01

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1799-07-20

1700-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Manuskript ubb-ms-0167-14-018-024

Japetus Steenstrup

Brev til D.C. Danielssen fra Japetus Steenstrup.

1879-04-19

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-40

Adskilligt ang. Georgii Christiani Oederi Doctor i Medicinen Hans Disputatz de Irritabilitate holden paa Kiøbenhavns Universitet den 16de Februarii 1752.

Avskrift - fra sidste halvdel av 17-tallet - indeholdende: 1. Brev fra dr. Oeder til grev Holstein, dat. Kjøbh. 18/2 1752. 2. Professor I. P. Anchersen's brev til samme dat. 18/2 1752. 3. Student Chr. ...

Medisin, Brev, 1700-tallet, Medicin vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Disputatz de Irritabilitate, Kjøbenhavns universitet

Manuskript ubb-ms-0116

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Advokat Bangs indlæg mot dronning Caroline Mathilde av 24/3 1772.

1772

(2 ekspl.)

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-03-a

Et trykt hefte med billeder og versificert teskt, fremstillende scener av Struensee’s og Brandts liv. Titelen lyder: Merkelig 17 Januar: Anno 1772 over De tvende Grever I. F. Struensee og E. Brandt. – Trykt Kiøbenhavn. 8°. 14 beskrevne blader. L.

1772

Heftet er ipp pr. 27/1-2014.

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Dokument ubb-ms-0193-e-12

Børsternes Endeligt 1771: Beskreven af Jens Gaardskarl

Norge, Skillingstrykk

Bok ubb-ekst-k-box-084-22

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1945.

1945-11-17

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han skriver litt om livet til sin far, John Grieg.

Arkeologi, Brev, Boktrykkeri, Bergens Tidende

Brev ubb-ms-1201-248-26

Elvina gaar til sin Faders Borg ; Bekendelsen

Faas i Boghandelen Bingaardstræde, Nr. 18, Stuen. Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-35

Dokumenter vedk. Asiatisk Compagnie i Kjøbenhavn m. m.

Fol. 3 beskrevne blader. L.

Bergen, Historie, Handel, Handelshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-d-2

Sextus Wiskow

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 13

1901-03-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-b-05

Indkomne Brever m. m. 1701 – 1799

1743-01-25

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-62-085

Johan Nicolai Madvig

Brev til D.C. Danielssen fra Johan Nicolai Madvig.

1879-04-18

Madvig var rektor ved Københavns Universitet.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-39

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 70

1920-02-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-13

Johan Wallace Hagelsteen Bøgh

Brev fra Johan Bøgh til Søren Falch, datert Kjöbenhavn 8. juli 1874

1874-07-08

Brev ubb-ms-2107-d-01

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 025

1835-10-21

1800-tallet, Museumshistorie, København, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brev ubb-ms-0198-a-024

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 52

1918-12-16

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Manuskript ubb-ms-0748-d-06

Der boede en Købmand paa Hamborgerbro. Agnes og Alfred

Forlagsbokhandelen, Bingaardstræde, Nr. 18, Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-31

Chr. Hoyrup

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 84

1902-03-03

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-c-17

W.W. Widerø

Antikvariske Optegnelser 61

1826-08-26

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-058

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 51

1918-12-15

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-d-05

Københavnernes glade børstevise, som meddeler om de forskellige slags børst, der gives i verden

Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-23

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 96

1925-10-17

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-f-01

Visen om Peter og hans kvæserpige: hvorledes kvæservalsen bragte lykke

Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Pseudonym Peter Kaninstok.Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-68

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1681-12-23

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-22-013

Julius Thomsen

Brev til D.C. Danielssen fra Julius Thomsen, København.

1879-04-16

Om tildeling av æresdoktorat til Danielssen.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-37

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 59: [Gaver til det Bergenske Museum, indsamlede i Kjøbenhavn 1826.]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-056

Løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 003

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie

Manuskript ubb-ms-0198-c-03

Frederik Meinert

Brev til D.C. Danielssen fra Frederik Meinert.

1878-09-11

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-26

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Brev fra en englænder.

1772

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-01

Saxo Wiegell

Thorvald og Thora eller Troløshed og Tilgivelse ; og: Skærsommersangen

Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri.

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-78

Christian Frederik Lütken

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Christian Lütken

1858-06-21

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-62

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Struensees indlæg.

1772

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-05

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1829-08-09

1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Manuskript ubb-ms-0167-14-018-038

Christian Frederik Lütken

Brev til D.C. Danielssen fra Christian Lütken.

1881-05-14

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-4-22

Carl Gottschalksen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 119

1901-06-19

Vedlagt referanser/avisomtaler

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet, Kapellmester

Brev ubb-ms-0550-d-e-07

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1829-10-03

1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Manuskript ubb-ms-0167-14-018-040

Japetus Steenstrup

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Japetus Steenstrup

1870-10-13

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-a-3-01

Julius Henrik Lange

Brev til D.C. Danielssen fra Julius Lange, København.

1879-04-18

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-38

De maa jo fejle noget, De er vist syg, min Ven! - Og: Min fjortende Vaar kun jeg skued

Musiken til denne Sang faas hos Aug.Kald?, Skindergade 13. Trolig forfatter er Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-02

Love for Det Forenede Dramatiske Selskab i Bergen, oprettet den 27. juli 1785.

1800-tallet, Bergen, Teater, Lover, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab, Det Forenede Dramatiske Selskab

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-b-14

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Advokat Uldals forsvar for dronningen.

1772

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-04

Johannes Reinhardt

Brev til D.C. Danielssen fra Johannes Reinhardt.

1879-05-02

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-41

Vise om pigen, der ikke vilde giftes ... og : Hvorfor bad du om mit unge Hjerte?

Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-70

Anders Lynge

Nu vil jeg fortælle min skæbne saa tung

Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri.

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-66

Ja var jeg blot Kejser en eneste Dag! ; og: Et venligt Blik, et kærligt Ord

Trykket i Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-58

Birger Nergaard

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 90

1920-07-22

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-33

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 82

1920-07-25

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-25

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-11-03

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-66

Christian Frederik Lütken

Brev til D.C. Danielssen fra Christian Lütken.

1879-07-11

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-43

Drømmeren ; En vakker Ven jeg havde valgt ; Friere ønske alle Piger

Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-32

Jeg gør det ikke med den Kjole paa. Fornøielig og bekendt Københavnervise. Forfattet af en Dame. ; og Den lille Fiskerpige

Trykket i Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri.

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-59

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Bangs forsvarsskrift for Brandt

1772

[, samt:]

Danmark, Historie, Danmark-Norge, 1700-tallet, 1770-årene, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-10

Japetus Steenstrup

Brev til D.C. Danielssen fra Japetus Steenstrup.

1885-04-21

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-4-34

Den Faldne kvinde :en alvorlig sang om hendes levnet og aarsagen dertil af Frøken G. Frieren og Pigen

Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Nielsen

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-27

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-073-b

Hvad skomagerdrengen saae paa sporvognen : En ny og fornøjelig vise med monolog

Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-75

Den Skønne Indiane. Adolf og Line

Faas i Boghandelen Bingaardstræde, Nr. 18, Stuen. Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri. Forfatteren er trolig Peter Julius Strandberg, Danmarks største skillingsviseprodusent

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-30

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-08-31

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-61

Min fjortende Vaar kun jeg skued

Faas i Boghandelen Bingaardstræde, Nr. 18, Stuen. Trykket hos Bernhard Wennstrøms Bogtrykkeri.

Danmark, Skillingsviser

Bok ubb-ekst-k-box-084-64

Japetus Steenstrup

Brev til D.C. Danielssen fra Japetus Steenstrup.

1880-10-09

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-4-09

Catharine Hermine Kølle

'Rosenborg Slot'

Rosenborg Slott, København. Trolig malt 1826-1827.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000397

Julius Thomsen

Brev tilD.C. Danielssen fra Julius Thomsen, København.

1879-03-13

Om tildeling av æresdoktorat til Danielssen.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-36

Einar Olsen

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 38

1895-04-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-c-03