Arkiv 4

Samlinger knyttet til Arkiv

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0027
 • ubb-ms-0032
 • ubb-ms-0033
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0229
 • ubb-ms-0230
 • ubb-ms-0407
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0441
 • ubb-ms-0442
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0446
 • ubb-ms-0447
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0449
 • ubb-ms-0450
 • ubb-ms-0451
 • ubb-ms-0452
 • ubb-ms-0453
 • ubb-ms-0454
 • ubb-ms-0455
 • ubb-ms-0456
 • ubb-ms-0457
 • ubb-ms-0458
 • ubb-ms-0459
 • ubb-ms-0460
 • ubb-ms-0461
 • ubb-ms-0462
 • ubb-ms-0463
 • ubb-ms-0464
 • ubb-ms-0465
 • ubb-ms-0466
 • ubb-ms-0467
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0515

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Brev, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Sjøfart, Bergenske laugs-arkiver, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Privilegier, Juridisk litteratur, Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Arkiv

Fortegnelse over Nordre Bergenhus amts arkiv i 1822

1822-06-25

1800-tallet, Arkiv

Ukjent

Fortegnelse over de Tryksager som er udtagne af 178e og henlagt til Biblioteket

1800-tallet, Avis, Fortegnelse, Arkiv

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Selvbiografier, Handel, Danckert Krohns stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkiv, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl