Arkiver 4

Samlinger knyttet til Arkiver

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0027
 • ubb-ms-0032
 • ubb-ms-0033
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0229
 • ubb-ms-0230
 • ubb-ms-0407
 • ubb-ms-0439
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0441
 • ubb-ms-0442
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0446
 • ubb-ms-0447
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0449
 • ubb-ms-0450
 • ubb-ms-0451
 • ubb-ms-0452
 • ubb-ms-0453
 • ubb-ms-0454
 • ubb-ms-0455
 • ubb-ms-0456
 • ubb-ms-0457
 • ubb-ms-0458
 • ubb-ms-0459
 • ubb-ms-0460
 • ubb-ms-0461
 • ubb-ms-0462
 • ubb-ms-0463
 • ubb-ms-0464
 • ubb-ms-0465
 • ubb-ms-0466
 • ubb-ms-0467
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0515

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Kulturhistorie, Brev, Privilegier, Bergenske laugs-arkiver, Tegninger (og illustrationer), Juridisk litteratur, Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

Fortegnelse over Nordre Bergenhus amts arkiv i 1822

1822-06-25

1800-tallet, Arkiver

Ukjent

Fortegnelse over de Tryksager som er udtagne af 178e og henlagt til Biblioteket

1800-tallet, Arkiver, Fortegnelser, Aviser

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Kulturhistorie, Selvbiografier, Danckert Krohn’s stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Arkiver, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Handel vedk., Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl